Usługi urzędów pracy i partnerów rynku pracy dla pracodawców

Seminarium nt. oferty publicznych służb zatrudnienia przeznaczonej dla pracodawców, organizowane w ramach Europejskich Dni Pracodawcy.