VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone potencjalnym kierunkom rozwoju sektora MŚP w Polsce – perspektywy, priorytety i mechanizmy wsparcia w ramach programów UE oraz programów krajowych.