Wdrażanie innowacji przez MŚP Spotkania informacyjne dla wnioskodawców działania 1.3.1

KPK IF w imieniu PARP zaprasza na spotkania dotyczące naboru w ramach dział. 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW).

Dofinansowanie obejmuje wdrożenie nowego produktu lub usługi w wyniki prac badawczo-rozwojowych nawet do 7 mln zł. PARP udziela wsparcia  m.in. na zakup praw patentowych, technologii, know-how, przeprowadzenie prac dostosowawczych, wdrożenie obejmujące linie produkcyjne. Przyjdź na spotkanie i dowiedz się, jak uzyskać dotacje.