Webinarium PARP dot. PO IR – „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”

PARP zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych możliwościami wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na webinarium pt. „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”.