Welconomy Forum in Toruń

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone wymianie poglądów i wiedzy w zakresie kluczowych dla przyszłości polskiej gospodarki rozwiązań. W szczególności zapraszamy do udziału sesjach z udziałem KPK pt. „Wsparcie MŚP jako instrument odpowiedzialnego rozwoju” oraz „System zwrotnego finansowania rozwoju