Wolves Summit

KPK IF zaprasza do udziału w WOLVES SUMMIT 2016. Wydarzenie skierowane do startupów, inwestorów, korporacji oraz przedsiębiorców z całego świata. Międzynarodowa konferencja łączy naukę, biznes, administrację i fundusze inwestycyjne w celu rozwijania innowacyjnych projektów i budowaniu sieci wartościowych kontaktów.

Wolves Summit to konferencja, podczas której spotykają się teoretycy i praktycy biznesu oraz najbardziej obiecujące startupy z całego świata. Specjalnością Wolves Summit są networking i komunikacja oraz stwarzanie możliwości rozwoju mniejszym firmom dzięki licznym spotkaniom managerów wyższego szczebla z potencjalnymi inwestorami lub partnerami biznesowymi. Panele dyskusyjne podczas konferencji będą poświęcone w całości innowacyjnym rozwiązaniom i promowaniu najlepszych startupów.

Informacje o wydarzeniu: www.wolvessummit.com