Wolves Summit

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia zaprasza na konferencję skierowaną do inwestorów, startupów oraz przedstawicieli korporacji i sektora MŚP, poświęconą możliwościom wsparcia wschodzących firm. Zapraszamy również do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK nt. Instrumentów Finansowych UE na stanowisku eksperckim.