Wsparcie dla polskiego biznesu w okresie COVID-19
Organizatorzy turystyki, agencje turystyczne, piloci i przewodnicy turystyczni, branża event’owa