Wsparcie dla producentów leków w programach i inicjatywach UE

Podczas webinarium z udziałem ekspertów Ministerstwa Zdrowia, KPK ds. Instrumentów Finansowych oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE przedstawimy możliwości dla producentów leków w programach i inicjatywach UE, omawiając m.in.

  • Trzeci Program Zdrowia na lata 2014-2020 oraz Program EU4Health na lata 2021-2027;
  • obszar „Zdrowie” w programach Horyzont 2020 na lata 2014-2020 oraz Horyzont Europa na lata 2021-2027;
  • instrumenty finansowe programów UE na lata 2014-2020, oraz program InvestEU na lata 2021-2027
  • nowe inicjatywy UE: Plan Odbudowy, Next Generation EU, Europejski Fundusz Gwarancyjny

Dane dostępowe przesyłamy po wysłaniu zgłoszenia na adres programy@zbp.pl

Zapraszamy do udziału!