Wsparcie dla przedsiębiorców w formie instrumentów finansowych programów ramowych Unii Europejskiej

Zapraszamy na bezpłatne webinarium pt.: „Wsparcie dla przedsiębiorców w formie instrumentów finansowych programów ramowych Unii Europejskiej” dedykowane wszystkim przedsiębiorcom z
sektora MŚP, które odbędzie się 29 kwietnia br. w godz. 11:30 – 13:00.