Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

KPK IF w imieniu PARP zaprasza na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców do poddziałania 3.1.5. POIR: Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi nawet 800 tys. zł.