Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności

KPK IF jako instytucja wspierająca zaprasza do udziału w konferencji programowej poprzedzającej Narodowy Kongres Nauki, poświęconej m.in. systemowi wsparcia publicznego współpracy nauki z gospodarką, w tym kwestii funduszy z Unii Europejskiej oraz możlwiościom komercjalizacji B+R.v