XIV Konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet “Future of Work”

KPK IF jako partner merytoryczny zaprasza do udziału w konferencji poświęconej mechanizmom wsparcia biznesów kobiecych, w tym również instrumentom wspierającym przedsiębiorczość kobiet. Zapraszamy również do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK IF na stanowisku eksperckim nt. instrumentów finansowych programów UE.