Zaproszenie na spotkania informacyjne dla wnioskodawców. Nowe konkursy dla MŚP !

KPK IF w imieniu PARP zaprasza na spotkania dotyczące ogłoszenia nowych konkursów dla MŚP do działań 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, 2.3.2. Bony na innowacje oraz 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Masz możliwość otrzymania nawet 0,5 mln zł. wsparcia. Przyjdź na spotkania informacyjne, dowiedz się, jak złożyć wniosek i uzyskać dotację !