Zaproszenie na spotkania informacyjne dla wnioskodawców

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące nowych konkursów dla MŚP do działań 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, 2.3.2. Bony na innowacje oraz 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Możliwe wsparcie nawet do 500 tysięcy złotych.