ZDOBYWAJ RYNKI! Spotkania informacyjne dla wnioskodawców działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

KPK IF w imieniu PARP zaprasza na spotkania dotyczące naboru w ramach dział. 1.2. Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Jeśli jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą oraz działasz w Polsce Wschodniej – możesz uzyskać wsparcie finansowe na przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego, który pozwoli rozwinąć działalność na zagranicznych rynkach,  zakup licencji na oprogramowanie, a także na udział w misjach i targach gospodarczych. Dofinansowanie nawet do 500 tysięcy złotych.