Zapraszamy na wydarzenia
uwzględniające tematykę instrumentów finansowych programów UE

Dziękujemy za udział w wydarzeniach zakończonych:

InvestEU i SIFTA dla polskich pośredników finansowych.

Termin: 14 grudnia 2022 roku
Organizator: Microfinance Centre

Finansowanie ekonomii społecznej mrzonka czy otwierające się możliwości?

Już 14 grudnia 2022 roku praktyczne przykłady Ekonomii Społecznej. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) zaprasza na wydarzenie organizowane przez MFC z udziałem KPK. Ostatni już w tym roku webinar poświęcony polskim instytucjom mikrofinansowym oraz przedsiębiorstwom finansującym podmioty ekonomii społecznej. Swoją wiedzą i praktycznymi przykładami podzielą się z nami wybitni eksperci.

Informacje szczegółowe


Wdrażanie instrumentów zwrotnych w perspektywie finansowej 2021-2027

Termin: 1-2 czerwca 2022 roku
Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych

Informacje szczegółowe


Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze

Termin: 16-17 lutego 2021 roku
Organizator: Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze

KPK IF PUE jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze serdecznie zaprasza na IV Forum Akademicko-Gospodarcze. Temat wiodący czwartego forum to: Niezbędne zmiany w gospodarce szansą dla nauki i biznesu. Wydarzenie odbędzie się w formule zdalnej w dniach 16 -17 lutego br. W konferencji, którą honorowym patronatem objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki, będą poruszane poniższe zagadnienia.

Informacje szczegółowe


Istrumenty finansowe AntyCovid-19 dla polskiego biznesu w okresie pandemii

Termin: 27 stycznia 2022 roku
Organizator: Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych PUE

W imieniu Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych PUE serdecznie zapraszamy na Seminarium, nt. wsparcia dla przedsiębiorców w czasie pandemii. Seminarium odbędzie się 27 stycznia 2022 r., g.11:00 w formule online.

W celu wzięcia udziału w spotkaniu i otrzymania linków dostępowych, zapraszamy do rejestracji na spotkanie za pośrednictwem formularza na stronie KPK.

Informacje szczegółowe


XI Forum Rozwoju Mazowsza

Termin: 08-09 grudnia 2021 roku
Organizator: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zapraszają do udziału w XI Forum Rozwoju Mazowsza w dn. 8-9 grudnia. W szczególności zapraszamy na debatę z Przedstawicielem KPK w drugim dniu Forum. pn: „WokółFunduszyUE”. Tegoroczna edycja Forum odbędzie się w formule zdalnej.

Informacje szczegółowe


VI Małopolskie Forum Finansowe

Termin: 24 listopada 2021 roku
Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, zapraszają do udziału w VI Małopolskim Forum Finansowym, które odbędzie się 24 listopada br. w formie online.

Informacje szczegółowe


#idearozwojubiznesu – cykl spotkań online

Termin: 15 września 2021 roku
Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii

W imieniu organizatorów, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii, KPK jako Partner, zaprasza na cykl edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców. Spotkania będą poświęcone pakietowi rozwiązań, które wesprą właścicieli firm w prowadzeniu działalności gospodarczej, również tych które zostały dotknięte skutkami pandemii.

Spotkanie z ekspertami KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE odbędzie się 4 listopada. Podczas spotkania zostanie zaprezentowana aktualna oferta finansowania.

Informacje szczegółowe


Impac’t21

Termin: 27-28 października 2021 roku
Organizator: Fundacja Impact

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej  jako partner wydarzenia serdecznie zaprasza na konferencję „Impac’t21”, która odbędzie się 27-28 października br.

Informacje szczegółowe


Pomoc publiczna dla mikroprzedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii Covid-19

Termin: 26 października 2021 roku o godz. 11:00
Organizator: Program Analityczno Badawczy oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Serdecznie zapraszamy do zapisów na najbliższe webinarium Programu Analityczno Badawczego. Spotkanie będzie poświęcone raportowi zrealizowanemu przez zespół badawczy kierowany przez prof. K. Kochaniak: „Pomoc publiczna dla mikroprzedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii Covid-19”. Celem raportu była analiza znaczenia pomocy publicznej dla kształtowania płynności i stabilności zatrudnienia w sektorze mikroprzedsiębiorstw w Polsce, w okresie pandemii Covid-19.

Podczas Webinarium, o godzinie 13:40 prelekcję wygłosi także przedstawiciel KPK ds. IF PUE. Prezentowany temat będzie dotyczyć roli Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE dla mikrofirm w czasie pandemii.

Informacje szczegółowe


22. Banking Forum& 18.Insurance Forum

Termin: 25 i 26 października 2021 roku o godz. 13:00
Organizator: MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej jako partner wydarzenia serdecznie zaprasza na konferencję „22. Banking Forum& 18.Insurance Forum”, która odbędzie się 25-26 października br. Połączenie tych dwóch wydarzeń od lat tworzy jedno z kluczowych spotkań dla przedstawicieli rynku finansowego. Sektor finansowy przechodzi obecnie rewolucję dlatego kongresu będzie skupiać się na prezentacji trendów, rozwiązań i kierunków rozwoju branży.

Informacje szczegółowe