Zaproszenie na konferencję ws. Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego

Szanowni Państwo,

W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE (KPK) oraz Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), we współpracy z Ministrem Rozwoju, Ministrem Finansów oraz Komisją Europejską, pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów RP Pani Jadwigi Emilewicz zapraszamy na konferencję nt. Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG) – najnowszej inicjatywy Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (więcej informacji tutaj) tworzonej ws. wsparcia przedsiębiorców w okresie COVID-19. Konferencja odbędzie się 6 maja br. o godz. 12.00 pod adresem wskazanym w adresie rejestracyjnym (poniżej).

Celem EFG jest zapewnienie finansowania płynnościowego europejskim przedsiębiorcom zagrożonym skutkami epidemii, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. Wsparcie będzie miało charakter zwrotny i będzie wdrażane poprzez banki rozwojowe (np. BGK) oraz banki komercyjne i inne instytucje finansowe. Dzięki wykorzystaniu już istniejących rozwiązań oraz instrumentów finansowych Grupy EBI, możliwe będzie stosunkowo szybkie udostępnienie finansowania dla przedsiębiorców.

Podczas spotkania przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego przedstawią informacje o Funduszu, stan prac i uruchomienia współpracy z sektorem komercyjnym.

Na prośbę EBI prosimy Państwa także o wstępne deklarowanie zainteresowania udziałem w tej inicjatywie/współpracą z EBI i identyfikacją potrzeb płynnościowych. Prosimy o informację w tej sprawie do 10 maja na adres: Agnieszka.Tyrna@zbp.pl . Materiał zostanie przekazany EBI oraz Ministerstwu Finansów (które pracuje nad wsparciem EFG ze środków krajowych)- bez ujawniania innym instytucjom komercyjnym Państwa odpowiedzi.

Formularz rejestracyjny.
Rejestracja na wydarzenie będzie otwarta do 06.05.2020 do godz. 10.00.