Wiadomości


Krajowy Punkt Kontaktowy w systemie wdrażania Planu Junckera
Na wniosek Ministra Gospodarki, KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE został włączony przez Ministra Finansów do polskiego systemu wdrażania Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera).
Więcej na ten temat

Ruszył pilotażowy instrument wsparcia dla Aniołów Biznesu
6 października Europejski Fundusz Inwestycyjny uruchomił pilotażowy instrument wsparcia dla Aniołów Biznesu. Pilotaż funkcjonuje w ramach instrumentu kapitałowego programu Horyzont 2020, InnovFin SME Venture Capital. Instrument będzie wspierał fundusze Aniołów Biznesu zorientowane na inwestycje w sektor ICT, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Informacje szczegółowe na stronie EFI

Relacje z wydarzeń KPK ds. Instrumentów Finansowych UE:
Finansowanie dla funduszy early stage i innowacyjnych spółek, 6 października 2015 r.
Źródła finansowania ekspansji i rozwoju przedsiębiorcy, 28 września 2015 r.

EFI i BGK podpisują pierwszą w Europie umowę w ramach programu COSME ze wsparciem EFSI
29 lipca 2015 r. Europejski Fundusz Inwestycyjny i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały transakcję w ramach programu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME), w której wykorzystano wsparcie z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI).
Informacje szczegółowe

Zaproszenie do składania ofert ws. InnovFin SME Venture Capital
22 lipca Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosił zaproszenie do składania ofert (Call for expression of interest) dot. InnovFin SME Venture Capital, instrumentu kapitałowego progamu Horyzont 2020. W ramach instrumentu fundusze venture capital inwestujące w przedsiębiorstwa we wczesnych fazach rozwoju oraz wehikuły współpracujące z aniołami biznesu mogą ubiegać się o finansowanie inwestorskie z EFI.
Ogłoszenie na stronie EFI
Informacje szczegółowe dostępne są u ekspertów Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Szkolenie dla instytucji finansowych ws. gwarancji EaSI
9 lipca 2015 r. w Warszawie z inicjatywy Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE i przy współpracy Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych zorganizowane zostało seminarium szkoleniowe dla przedstawicieli instytucji finansowych, poświęcone aktualnej ofercie naboru oraz innym możliwościom uczestnictwa w programie EaSI.
Informacje szczegółowe

Pierwszy polski pośrednik instrumentów finansowych 2014-2020!
Na polskim rynku pojawił się pierwszy pośrednik instrumentów finansowych programów ramowych UE 2014-2020 - Idea Bank. Z tej okazji 1 lipca 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem m.in. przedstawicieli Idea Bank, Komisji Europejskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Finansów.
Informacje szczegółowe

Edukacyjna gra miejska w Warszawie
Krajowy Punkt Kontaktowy objął patronatem Warsaw Startup Game - edukacyjną grę miejską o charakterze ekonomicznym, która odbyła się 28 czerwca 2015 r. w Warszawie. Podczas gry uczestnicy przez 3 godziny rozwijali swoje wirtualne firmy.
Strona Warsaw Startup Game

Spotkanie ws. programów publicznych ze wsparciem UE
25 czerwca 2015 r. w Warszawie miało miejsce spotkanie środowiska bankowego ws. stanu wdrożenia programów publicznych z udziałem środków Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele instytucji finansowych, Związku Banków Polskich, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.
Relacja ze spotkania

Uruchomiono instrument gwarancyjny programu EaSI
24 czerwca 2015 r. Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosiły podpisanie porozumienia ws. obsługi przez EFI instrumentów finansowych Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ("EaSI"). Jednocześnie EFI opublikował zaproszenie do zgłaszania zainteresowania dla instytucji finansowych, dotyczące gwarancji portfelowych dla mikrofinansowania. Instrumenty finansowe EaSI obejmą także regwarancje oraz produkty gwarancyjne dla finansowania przedsiębiorstw społecznych. Budżet w wysokości 96 mln euro umożliwi uruchomienie w Europie 500 mln euro preferencyjnych pożyczek dla osób zakładających oraz rozwijających mikroprzedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa społeczne.
Informacji nt. instrumentów finansowych EaSI udziela Krajowy Punkt Kontaktowy: dane kontaktowe
Więcej o programie EaSI


INFO DAY dla przedsiębiorców
Relacja z konferencji "Jakie finansowanie dla proinnowacyjnego przedsiębiorcy?", zorganizowanej przez KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE 23 czerwca 2015 r. w ramach Warsaw Innovation Days

Pierwsze polskie transakcje i nowe instrumenty finansowe:
konferencja prasowa nt. programu Horyzont 2020
23 czerwca 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona pierwszym przykładom polskich sukcesów oraz nowym możliwościom dla proinnowacyjnych firm w instrumentach finansowych programu Horyzont 2020.
Informacje szczegółowe

Jak zdobyć finansowanie - europejskie doradztwo dla proinnowacyjnych przedsiębiorców
w ramach programu Horyzont 2020 przedsiębiorcy mogą wziąć udział w bezpłatnych spotkaniach i warsztatach w zakresie przygotowania ich firm do pozyskania inwestorów zewnętrznych. Spotkania edukacyjne będą trwały od lipca do listopada 2015 r. Szkolenia uruchomiono w ramach działania InvestHorizon, służącego podnoszeniu gotowości inwestycyjnej MŚP.
W trakcie spotkań przedsiębiorcy będą szkoleni przez doświadczonych coach'ów i inwestorów, którzy opowiedzą w jaki sposób pozyskać kapitał na rozwój biznesu. Wybrane spółki będą miały możliwość zaprezentowania swojej działalności i pomysłu na rozwój przed gronem wyspecjalizowanych inwestorów: aniołów biznesu, funduszy venture capital i inwestorów korporacyjnych.
Więcej o warsztatach InvestHorizon

Kolejne instrumenty finansowe w programie Horyzont 2020
15 czerwca 2015 r. w Rydze Komisja Europejska oraz Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego ogłosiły uruchomienie ostatniego z głównych instrumentów finansowych programu Horyzont 2020 - InnovFin SME Venture Capital. Zainaugurowano również dwa instrumenty tematyczne, InnovFin Infectious Diseases oraz InnovFin Energy Demo Projects.
Informacje szczegółowe

Współpraca Grupy EBI z KPK IF PUE
11 czerwca 2015 r. miało miejsce spotkanie p. Piotra Michalowskiego, nowego Szefa Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce, z Dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, p. Arkadiuszem Lewickim. Spotkanie było poświecone współpracy Grupy EBI z KPK IF PUE w zakresie instrumentów finansowych programów UE na lata 2014-2020.

Pierwsza polska firma korzysta z InnovFin
3 czerwca 2015 r. Europejski Bank Inwestycyjny ogłosił pierwszą w Polsce transakcję w ramach InnovFin - instrumentów finansowych programu ramowego UE na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020. Największy polski producent leków, Polpharma, podpisał z EBI umowę kredytową o wartości 45 mln euro (185 mln zł) na sfinansowanie prac badawczo-rozwojowych w zakresie leków biopodobnych. Transakcja została zawarta w ramach InnovFin Large Project, instrumentu finansowania innowacyjnych projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa oraz podmioty niebędące przedsiębiorstwami.
Więcej o transakcji Polpharma (komunikat EBI w jęz. angielskim)

Startuje nowy instrument gwarancyjny
29 maja Europejski Bank Inwestycyjny ogłosił zaproszenie do zgłaszania zainteresowania - Call for Expression of Interest - dla kandydatów na pośredników finansowych InnovFin Midcap Guarantee, nowego instrumentu finansowego programu Horyzont 2020. Oferta skierowana jest do instytucji finansowych udzielających finansowania dłużnego innowacyjnym przedsiębiorstwom do 3000 zatrudnionych. W ramach instrumentu EBI udziela gwarancji pokrywającej 50% potencjalnych strat pośrednika z tytułu objętych ochroną transakcji. Gwarancje umożliwią udostępnienie przedsiębiorcom preferencyjnego finansowania dłużnego o wartości od 1 do 50 mln euro.
Nabór kandydatów na pośredników finansowych instrumentu ma charakter ciągły i będzie trwał do 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące instrumentu dostępne są w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje także bezpłatne warsztaty dla instytucji finansowych - kandydatów na pośredników InnovFin Midcap Guarantee oraz innych instrumentów finansowych programów UE.
Call for Expression of Interest ws. instrumentu InnovFin Midcap Guarantee
Więcej o instrumentach finansowych programu Horyzont 2020
Więcej o naborach dla kandydatów na pośredników finansowych programów UE


Do 31 maja 2015 r. wnioski o pomoc techniczną dla instytucji rynku mikro
Europejski Bank Inwestycyjny oferuje bezpłatną pomoc techniczną dla instytucji finansowych udzielających mikropożyczek. Pomoc obejmie analizę procesów zarządzania firmą oraz szkolenia dla pracowników. Oferta skierowana jest do wszystkich instytucji finansowych oferujących mikrofinansowanie (tzn. udzielających kredytów bądź pożyczek do wysokości 25 tys. euro). Z pomocy mogą skorzystać także banki.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Patrz również: podstawowe informacje o pomocy technicznej EaSI

O instrumentach finansowych w Planie Junckera
20 kwietnia 2015 r. przedstawiciele KPK uczestniczyli w spotkaniu polskiego rynku finansowego z Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Komisarzem UE ds. Miejsc Pracy, Wzrostu, Inwestycji i Konkurencyjności p. Jyrkim Katainenem oraz z Komisarzem UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP p. Elżbietą Bieńkowską.
Dalsze informacje

Wyszukaj finansowanie dla innowacji
Europejski Bank Inwestycyjny wraz z Dyrekcją Generalną ds. Badań Naukowych i Innowacji w KE uruchomiły platformę dla firm poszukujących finansowania. Dzięki platformie "Six simple steps to loan funding" przedsiębiorca w kilku prostych krokach znajdzie wspierane przez UE rozwiązania dla sfinansowania innowacyjnego projektu. Platforma jest dostępna pod adresem helpingyouinnovate.eib.org

Historie sukcesu beneficjentów instrumentów finansowych UE
Największy z polskich pośredników instrumentów finansowych programów UE, Bank Pekao, opublikował "Raport o sytuacji mikro i małych firm". Tematem specjalnym tegorocznego wydania są "Innowacje w mikro i małych firmach". Uzupełnieniem raportu jest publikacja "Unijna gwarancja sukcesu: historie wsparcia i rozwoju polskich firm", prezentująca 23 case studies - przykłady przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces korzystając z instrumentów finansowych programów UE.

900 mln euro na instrumenty finansowe w POIR
Komisja Europejska przyjęła program operacyjny "Inteligentny rozwój" dla Polski na lata 2014-2020. Na jego realizację przeznaczono 8,6 mld euro z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z czego 900 mln euro zostało przeznaczone na instrumenty finansowe.
Dalsze informacje


Ocena ex-ante instrumentów finansowych POIR
11 lutego 2015 r. w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji raportu "Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój", przygotowanego przez WYG PSDB na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Relacja z wydarzenia

Programy ramowe UE w pigułce
Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Programy ramowe UE w perspektywie 2014-2020, wydaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Rozdział "Instrumenty finansowe UE – preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców" został przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Przedsiębiorców zainteresowanych ofertą zapraszamy do lektury.

Aktualny stan wdrażania programów europejskich
9 stycznia 2015 r. w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone aktualnemu stanowi wrażania programów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków UE: w tym programów krajowych oraz programów Komisji Europejskiej. Organizatorami spotkania były Związek Banków Polskich oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych programów UE.
Relacja z wydarzenia

Porozumienie ws. instrumentów finansowych
9 grudnia 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działająca w imieniu Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości (Enterprise Europe Network) w Polsce oraz Związek Banków Polskich, działający w imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, podpisały porozumienie o współpracy wieloletniej na rzecz wykorzystania przez polskich przedsiębiorców środków z programów ramowych Unii Europejskiej.
Więcej o porozumieniu KPK i EEN

Nowe źródła finansowania inwestycji kapitałowych
9 grudnia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy współpracy z ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizował konferencję "Nowe źródła finansowania inwestycji kapitałowych i spółek z programów Unii Europejskiej 2014-2020", poświęconą wsparciu instytucji otoczenia biznesu za pomocą instrumentów finansowych nowych programów ramowych UE.
Relacja z konferencji

"Unia Europejska: Pracujemy dla Ciebie"
1 grudnia 2014 r. ruszyła polska edycja kampanii informacyjnej "Unia Europejska: Pracujemy dla Ciebie". Celem kampanii jest przybliżenie Polakom unijnych działań wspierających rozwój przedsiębiorczości i pobudzających wzrost gospodarczy.
Relacja z wydarzenia

Konferencje KPK dla przedsiębiorców - w listopadzie m.in. Legnica
14 listopada 2014 r. w Legnicy odbyła się konferencja dla przedsiębiorców „Unijne Środki dla Biznesu”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, przy współpracy z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. W konferencji udział wzięła m.in. p. Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.
Relacja z wydarzenia
Konferencja w Legnicy to kolejne wydarzenie dla przedsiębiorców, poświęcone m.in. ofercie preferencyjnego finansowania w programach ramowych UE. W listopadzie 2014 r. eksperci KPK odwiedzili m.in. Gdynię, Lublin i Katowice, w grudniu planowane są spotkania w Szczecinie, Łodzi i Krakowie. Nadchodzące wydarzenia z udziałem ekspertów KPK wymienione są w dziale "zaproszenia".

Pierwsza europejska umowa dot. instrumentu gwarancyjnego InnovFin
11 listopada 2014 r. Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosił podpisanie pierwszej umowy w ramach instrumentu InnovFin SME Guarantee. Pośrednikiem jest hiszpański Bankinter. Umowę podpisano nieco ponad trzy miesiące po ogłoszeniu pierwszych konkursów dotyczących instrumentów finansowych programów ramowych UE na lata 2014-2020.
Dalsze informacje:
Aktualne konkursy dla kandydatów na pośredników

InnovFin - finansowanie UE dla innowacyjnych firm w Polsce
6 listopada 2014 r. w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone InnovFin - instrumentom preferencyjnego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw, uruchomionych w ramach programu ramowego UE na rzecz badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Organizatorem wydarzenia był Europejski Bank Inwestycyjny, korzystający ze wsparcia Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Podczas seminarium przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego przedstawili założenia unijnej polityki wspierania innowacyjności, możliwości współpracy polskich innowacyjnych przedsiębiorstw z Grupą EBI oraz informacje dotyczące poszczególnych instrumentów finansowych InnovFin.
Relacja z wydarzenia
Z okazji wydarzenia opublikowana została polska wersja językowa pierwszej części "często zadawanych pytań" (FAQ) dot. InnovFin - instrumentów finansowych programu Horyzont 2020 . Dokument jest dostępny na stronie EIB:
InnovFin FAQ

Wywiad nt. instrumentów finansowych programów UE
7 października 2014 r. dyrektor KPK IF PUE Arkadiusz Lewicki udzielił wywiadu nt. instrumentów finansowych programów ramowych UE. Wywiad jest dostępny na stronie Radia TOK FM.
Posłuchaj wywiadu

Nowy pośrednik finansowy programu CIP

We wrześniu 2014 r. Raiffeisen–Leasing Polska SA uruchomił ofertę preferencyjnego leasingu w ramach instrumentu gwarancyjnego programu CIP. Na polski rynek trafiło ponad 200 mln preferencyjnego leasingu dla polskich przedsiębiorców. Oferta obejmuje leasing operacyjny i finansowy o wartości do 104 tys. PLN i jest przeznaczona dla przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 10 osób, mających roczny obrót lub sumę bilansową mniejszą niż 2 mln EUR.
Sfinalizowanie umowy na pośrednictwo finansowe Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) zostało ogłoszone 23 czerwca 2014 r. podczas konferencji EU Access to Finance Day w Warszawie.
Raiffeisen–Leasing Polska SA to ostatni z pośredników programu CIP w Polsce. Z końcem 2013 r. zakończyła się możliwość przystępowania do programu nowych instytucji finansowych. Od sierpnia 2014 istnieje możliwość aplikowania do roli pośredników w instrumentach finansowych nowych programów UE: COSME oraz Horyzont 2020.
Informacja prasowa Raiffeisen–Leasing Polska SA
Informacje o produkcie Raiffeisen–Leasing Polska


Pierwsze konkursy dla kandydatów na pośredników finansowych - uruchomione!
4 sierpnia 2014 r. Europejski Fundusz Inwestycyjny opublikował pierwsze zaproszenia do zgłoszenia zainteresowania (calls for expression of interest) dla instytucji finansowych zainteresowanych rolą pośredników finansowych w programach COSME i Horyzont 2020. Ogłoszenia dotyczą intrumentów gwarancyjnych w obu programach oraz instrumentu kapitałowego w programie COSME.
Szczegółowe informacje o instrumentach

Porozumienie ws. instrumentów finansowych programu COSME
22 lipca 2014 r. Komisja Europejska oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny zawarły porozumienie dotyczące obsługi przez EFI instrumentów finansowych COSME - Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020. Instrumenty finansowe COSME obejmą gwarancje oraz finansowanie udziałowe dla instytucji finansowych, które dzięki temu będą oferować produkty finansowe dla przedsiębiorców na preferencyjnych warunkach. Ocenia się, że w ramach programu COSME europejscy przedsiębiorcy uzyskają dostęp do ok. 25 miliardów euro preferencyjnego finansowania. Podpisanie obecnego porozumienia otwiera drogę dla uruchomienia łatwo dostępnych kredytów, leasingu, poręczeń oraz inwestycji VC.

Porozumienie ws. instrumentów InnovFin
12 czerwca 2014 r. ogłoszone zostało porozumienie Komisji Europejskiej oraz Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, dotyczące instrumentów finansowych dla wsparcia badań i innowacji. W ramach Horyzont 2020 - programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020 - uruchomiony zostanie pakiet produktów „InnovFin – Fundusze unijne dla innowatorów”, obejmujących m.in. gwarancje dla pośredników finansowych udzielających kredytów MŚP oraz bezpośrednie pożyczki dla przedsiębiorstw i instytucji prowadzących działalność badawczą i innowacyjną. Szczegółowe informacje dostępne są w komunikacie Komisji Europejskiej oraz w sekcji poświęconej programowi Horyzont 2020.
Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie konkursów dla instytucji finansowych, zainteresowanych rolą krajowych pośredników finansowych instrumentów finansowych programu Horyzont 2020. Szczegółowe informacje o konkursach zostaną udostępnione na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Witamy na nowej stronie KPK
1 czerwca 2014 r. uruchomiliśmy nową stronę Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Zapraszamy!
KPK © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.