Instrumenty finansowe w programach UE


Preferencyjne finansowanie z programów ramowych Unii Europejskiej jest dostępne także dla polskich firm! Dzięki wsparciu UE, Narodowi Pośrednicy Finansowi - wybrane banki, fundusze poręczeniowe, firmy leasingowe i inne instytucje finansowe udostępniają swoje produkty na preferencyjnych warunkach.

Aktualna oferta preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców obejmuje kredyty, pożyczki, poręczenia oraz leasing. Dzięki wsparciu ze środków UE, finansowanie jest oferowane przy niższych wymogach dotyczących zabezpieczenia, wkładu własnego oraz historii kredytowej, a także na dłuższy okres, w wyższych kwotach bądź po obniżonej cenie. Aktualnie dostępna jest zarówno oferta z programów uruchamianych w latach 2007-2013, jak i w ramach programów na lata 2014-2020.

Instytucje finansowe mogą ubiegac się o rolę Narodowych Pośredników Finansowych programów ramowych UE na lata 2014-2020: COSME, Horyzont 2020 oraz EaSI. Na pośredników czekają m.in. bezpłatne gwarancje portfelowe, regwarancje, gwarancje dla sekurytyzacji oraz finansowanie dla funduszy VC. Staraniem Komisji Europejskiej i Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego uruchamiane będą kolejne instrumenty finansowe.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przy Związku Banków Polskich ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. KPK IF PUE wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane rolą Narodowych Pośredników Finansowych w programach ramowych UE.

Aktualności


Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego w Polsce!

28 kwietnia 2016 r. w Warszawie podpisano porozumienie o współpracy Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, w zakresie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (European Investment Advisory Hub, EIAH).
Więcej na ten temat

Rusza 670 mln zł dla rozwoju polskich MŚP

Pierwszy polski pośrednik leasingowy programów UE na lata 2014-2020 uruchamia preferencyjne finansowanie dla polskich firm. Nową ofertę przedstawiono na konferencji prasowej, zorganizowanej w Warszawie 28 kwietnia 2016 r.
Więcej na ten temat

Instrumenty finansowe dla innowacyjnej gospodarki

Oferta wsparcia dla innowatorów była tematem konferencji „Finansujmy innowatorów! Instrumenty finansowe na rzecz innowacyjnej gospodarki w Polsce”, zorganizowanej w Warszawie 28 kwietnia 2016 r. przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.
Więcej na ten temat

KPK partnerem Europejskich Dni Pracodawcy

4-15 kwietnia 2016 r. to Europejskie Dni Pracodawcy. KPK ds. Instrumentów Finansowych weźmie udział w wydarzeniu, informując o preferencyjnej ofercie dla przedsiębiorców dostępnej w ramach programów UE. W zakresie wsparcia pracodawców KPK współpracuje z instytucjami publicznymi właściwymi ds. rynku pracy, organizacjami pracodawców oraz instytucjami finansowymi dysponującymi preferencyjnym finansowaniem ze wsparciem UE.
Więcej o Europejskich Dniach Pracodawcy

Ministerstwo Rozwoju uruchamia
punkt kontaktowy dla przedsiębiorców

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło realizację projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji”. Celem projektu jest ułatwienie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. przez umożliwienie realizacji wielu procedur drogą elektroniczną.
Więcej na ten temat

Spotkanie środowisk finansowych ws. programu IMPULS

3 marca 2016 r. w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone współpracy instytucji finansowych w ramach Programu inkubacji klienta finansowego na rzecz przedsiębiorczości i rynku pracy IMPULS.
Więcej na ten temat

Polski Kongres Gospodarczy 2016

27 stycznia 2016 r. w Warszawie odbył się Polski Kongres Gospodarczy - forum wymiany myśli, idei i doświadczeń, organizowane przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Celem Kongresu była próba wypracowania odpowiedzi na pytanie, jak usprawnić prawno-instytucjonalne otoczenie biznesu, aby w pełni wykorzystać potencjał polskiej gospodarki.
Relacja z wydarzenia

Gospodarcze Otwarcie Roku 2016

20 stycznia 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja Gospodarcze Otwarcie Roku. Podczas kolejnych edycji organizatorzy zadają wybitnym ekonomistom, przedstawicielom świata finansów oraz przedsiębiorcom pytanie: "co czeka polską gospodarkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy?". Partnerem wydarzenia był Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Relacja z wydarzenia

Prawie 200 mln zł na walkę z bezrobociem
oraz nowy program na rzecz przedsiębiorczości i rynku pracy!

Inicjatywa Mikro, pierwszy polski Pośrednik Finansowy Programu UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych "EaSI", uruchamia preferencyjne finansowanie dla mikroprzedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wdrożeniu będzie towarzyszył specjalny program inkubacji klienta finansowego na rzecz przedsiębiorczości i rynku pracy, podejmowany we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Więcej na ten temat

X-lecie Instrumentów Finansowych Programów UE w Polsce!

W ciągu ostatnich 10 lat, dzięki unijnym gwarancjom z programów ramowych Unii Europejskiej, wygenerowano w Polsce łącznie ponad dziewięć miliardów złotych preferencyjnego finansowania. Z oferty skorzystało już 24 tys. przedsiębiorców. Podczas spotkania zorganizowanego przez KPK w Warszawie 21 grudnia 2015 r. wyróżnieni zostali Liderzy Rynku Instrumentów Finansowych UE w Polsce.
Więcej na ten temat

Kolejny miliard zł z gwarancją UE dla polskich MŚP

17 grudnia 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona ofercie preferencyjnego finansowania dla polskich przedsiębiorców, uruchamianej przez nowych pośredników finansowych programów ramowych Unii Europejskiej. Dzięki umowom z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, Raiffeisen-Leasing Polska, Idea Bank oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A. udostępnią blisko miliard zł preferencyjnych kredytów, leasingu oraz pożyczek.
Informacje szczegółowe

BGK z 11 bankami uruchamia nowe gwarancje kredytowe dla MŚP

29 października 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z 11 bankami w sprawie uruchomienia instrumentu gwarancji kredytowych dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Gwarancje do wysokości 800 mln zł udzielane będą w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. Nowy program gwarancyjny BGK pozwoli uruchomić akcję kredytową w wysokości 1 mld zł.
Informacje szczegółowe

Więcej wiadomości

Zaproszenia


Programy i inicjatywy europejskie - potencjalnym źródłem finansowania projektów realizujących strategie ponadregionalne
Katowice, 31 maja 2016 r.
Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
Konfrerencja nt. możliwości finansowania projektów ponadregionalnych w ramach programów i inicjatyw UE.
Informacje i rejestracja

Programy i inicjatywy europejskie - potencjalnym źródłem finansowania projektów realizujących strategie ponadregionalne
Kraków, 1 czerwca 2016 r.
Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
Konfrerencja nt. możliwości finansowania projektów ponadregionalnych w ramach programów i inicjatyw UE.
Informacje i rejestracja


Dziękujemy za udział w wydarzeniach zakończonych:
archiwum wydarzeń.
KPK © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.