Finansowanie dla przedsiębiorców

w programach ramowych UE

  Dla polskich przedsiębiorców dostępna jest oferta preferencyjnego finansowania w ramach szeregu programów Unii Europejskiej. Finansowanie w ramach programów uruchomionych przed 2014 r. (Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP, Europejski Instrument Mikrofinansowy Progress) jest dostępne do wyczerpania środków lub do zakończenia umów zawartych przez Narodowych Pośredników Finansowych, w niektórych przypadkach aż do 2017 r. Równolegle od grudnia 2015 r. uruchamiana jest oferta pierwszych pośredników programów UE na lata 2014-2020: COSME, Horyzont 2020EaSI. Oferta będzie rozszerzana o produkty nowych pośredników, w tym w ramach kolejnych programów UE (m.in. Kreatywna Europa).

  Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców

   KPK W ramach aktualnej oferty instrumentów finansowych programów UE przedsiębiorcy mogą liczyć na preferencyjne:
   • kredyty inwestycyjne
   • kredyty obrotowe
   • leasing
   • pożyczki
   • poręczenia kredytowe
   Oferta preferencyjnego finansowania jest dostępna dla wielu grup przedsiębiorców, w tym między innymi:
   • dla rozpoczynających działalność
   • dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców
   • dla małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż
   • dla dużych
   Środki mogą być wykorzystane m.in. na:
   • zakładanie i rozwijanie przedsiębiorstw
   • działalność badawczo-innowacyjną
   • zakup środków transportu
   • finansowanie kontraktów
   Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej, finansowanie dla przedsiębiorców w ramach programów UE dostępne jest na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na następujące korzyści:
   • brak lub niższe wymagane zabezpieczenia
   • brak lub niższy wymagany wkład własny
   • dostęp do finansowania dla firm bez historii kredytowej
   • wyższa kwota, wydłużony okres finansowania
   • obniżenie marży
   • brak statusu i obciążeń pomocy publicznej
   • finansowanie ze wsparciem UE dostępne bez wniosków unijnych, terminów i kolejek
   • oferta jest łatwo dostępna (cała Polska, kilka tys. placówek)
   • duży wybór i szeroka gama uruchomionych instrumentów
   Prócz instrumentów dłużnych (kredyt, leasing, poręczenie) w ramach instrumentów finansowych programów UE dostępne będzie także finansowanie kapitałowe (np. przez fundusze venture capital).

   Oferta Narodowych Pośredników Finansowych programów UE

   Preferencyjne finansowanie udostępniają tzw. Narodowi Pośrednicy Finansowi Programów UE.
   Aktualnie aktywną ofertą dysponują:

   Bank Pekao SA w ramach programu CIP udostępnia:

   • kredyty inwestycyjne o wartości do 3 mln euro, dla firm o rocznych przychodach do 20 mln PLN,
    z następującymi preferencjami dla klientów:
    - niższa marża kredytowa,
    - zabezpieczenie wyłącznie na przedmiocie finansowania,
    - obniżony wkład własny.
   • kredyty obrotowe do 20 tys. zł dla przedsiębiorstw istniejących krócej niż 18 miesięcy,
    z następującymi preferencjami:
    - niższa marża kredytowa,
    - redukcja wymogów dotyczących zabezpieczeń (do 10 tys. zł nie są wymagane zabezpieczenia),
    - obniżony wkład własny.
   Preferencyjne kredyty będą dostępne do października 2016 lub do wyczerpania środków.
   Przegląd oferty


   Alior Bank w ramach programu CIP oferuje kredyty obrotowe oraz inwestycyjne dla klientów rozpoczynających działalność gospodarczą lub prowadzących ją nie dłużej niż 2 lata, należacych do sektora mikroprzedsiębiorstw (tzn. zatrudniajacych do 9 pracowników). Dzięki wsparciu UE możliwe jest uzyskanie finansowania bez przedstawiania przez przedsiębiorcę zabezpieczenia, a przy kredycie inwestycyjnym – również bez wkładu własnego. Maksymalna wysokość kredytu to 50 tys. zł na bieżące wydatki (kredyt obrotowy) oraz 100 tys. na finansowanie środków trwałych.
   Informacja o ofercie:
   Kredyt Biznes Start z Gwarancją EFI


   POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. w ramach programu CIP oferuje poręczenia m.in. dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność lub realizujących projekty inwestycyjne. Preferencje dla klientów polegają na zwiększeniu maksymalnego poziomu poręczenia do 80% (standardowo maks. 70%) oraz wydłużeniu okresu ważności poręczenia do 8 lat (standardowo maks. 5 lat). Poręczenia są dostępne za pośrednictwem banków współpracujących z POLFUND.
   Szczegóły oferty:
   Poręczenia POLFUND
   Lista banków współpracujących


   Raiffeisen-Leasing Polska w ramach programu CIP oferuje preferencyjne finansowanie leasingiem dla mikroprzedsiębiorstw (do 9 zatrudnionych), do wysokości 25 tys. euro. Oferta będzie dostępna do września 2017 r. lub do wyczerpania środków.
   Informacje o ofercie

   Jednocześnie od maja 2016 r. Raiffeisen-Leasing Polska oferuje preferencyjny leasing oraz pożyczki w ramach programów na lata 2014-2020: COSME oraz Horyzont 2020:
   • w ramach programu COSME dostępne jest finansowanie o wartości od 100 do 600 tys. zł dla małych i średnich przedsiębiorstw. Preferencje polegają na udostępnieniu finansowania przedsiębiorcom uznawanym za bardziej ryzykownych (o krótkim czasie prowadzenia działalności, gorszym ratingu), redukcji opłaty wstępnej, wydłużeniu okresu finansowania itp.
    Opis oferty: leasing lub pożyczka z gwarancją COSME
   • w ramach Instrumentu InnovFin programu Horyzont 2020 dostępne jest finansowanie o wartości 100 tys. - 4 mln zł dla przedsiębiorców zatrudniających do 500 pracowników. Korzyści dla klientów to m.in. niższy koszt leasingu, brak konieczności angażowania własnych środków oraz przedstawiania dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych, a także możliwość uzyskania finansowania na nieszablonowe pomysły, obarczone wysokim ryzykiem. Warunkiem skorzystania z finansowania jest spełnienie przynajmniej jednego z tzw. umownych kryteriów innowacyjności.
    Opis oferty: leasing lub pożyczka z gwarancją InnovFin

   Również w ramach programu COSME, 11 banków oferuje preferencyjne kredyty do 600 tys. zł dla małych i średnich przedsiębiorstw. Banki te biorą udział w programie za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, który udostępnia im gwarancje ze wsparciem UE. Dzięki gwarancji, obejmującej okres do 99 miesięcy w przypadku kredytów inwestycyjnych i do 27 miesięcy dla kredytów obrotowych, przedsiębiorcy korzystający z oferty nie muszą przedstawiać zabezpieczenia majątkowego. Za objęcie kredytu gwarancją pobierana jest niska prowizja (1% w skali roku), a wniosek o udzielenie gwarancji przyjmowany jest w momencie składania wniosku kredytowego. Kredyty z tzw. gwarancją PLG-COSME są uruchamiane od grudnia 2015 r. przez następujących pośredników:

   Idea Bank bierze również udział w programie COSME w ramach samodzielnego (bez udziału BGK) aplikowania po środki unijne. W ramach COSME Idea Bank oferuje kredyty inwestycyjne do wysokości 600 tys. zł dla nowopowstałych firm (tzn. działających nie dłużej niż 18 miesięcy), które nie są w stanie przedstawić pozytywnej historii kredytowej.
   Informacje szczegółowe o kredytach z gwarancją COSME
   Idea Bank jest także pośrednikiem instrumentu InnovFin SMEG programu Horyzont 2020, w ramach którego oferuje preferencyjne kredyty w wysokości od 120 tys. do 5 mln zł dla małych i średnich przedsiębiorstw, z obniżką marży kredytowej o 2 pkt proc. Warunkiem skorzystania z finansowania jest spełnienie przynajmniej jednego z tzw. umownych kryteriów innowacyjności.
   Informacje szczegółowe o kredytach z gwarancją InnovFin   Ponadto w ramach Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowego Progress dostępne są preferencyjne mikropożyczki o wartości od 30 do 100 tys. zł przeznaczone na rozwijanie mikroprzedsiębiorstw działających co najmniej od 12 miesięcy. Finansowanie oferuje Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA.
   Oferta TISE SA: mikropożyczka w ramach Instrumentu Progress.


   Preferencyjne mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorców oferuje rónież Inicjatywa Mikro, pośrednik finansowy programu UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych "EaSI". Finansowanie jest dostępne m.in. dla samozatrudnionych oraz dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Ofertę uruchiomiono w grudniu 2015 r. i będzie ona aktywna do maja 2018 r. lub do wykorzystania środków.
   Inicjatywa Mikro


   Przedsiębiorcy realizujący projekty o znacznej wartości, związane z działalnością badawczo-innowacyjną, którzy poszukują finansowania o wartości powyżej 7,5 mln euro, mogą skorzystać z pożyczek oferowanych w ramach instrumentów InnovFin programu Horyzont 2020 (InnovFin Large Projects, InnovFin MidCap Growth Finance). Pożyczki te są oferowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, bez udziału pośredników narodowych.
   Informacje szczegółowe.

   
   

   KPK © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.