Regulamin strony


Regulamin serwisu www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

1. Właścicielem Serwisu Internetowego InstrumentyFinansoweUE.gov.pl jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przy Związku Banków Polskich.

2. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej został powołany Uchwałą Rady Ministrów Nr 17/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. i działa w ramach struktury organizacyjnej Związku Banków Polskich.

3. Zawartość Serwisu podlega ochronie wynikającej z przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz.83 z późn.zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r., nr 49, poz. 508 z późn.zm.).

4. Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują KPK ds. IF PUE przy Związku Banków Polskich.

5. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania pełnych informacji lub ich fragmentów w zakresie własnego użytku osobistego z zachowaniem poszanowania praw autorskich oraz praw z tytułu rejestracji znaków towarowych należących do KPK ds. IF PUE przy ZBP lub wykorzystywanych przez KPK ds. IF PUE przy ZBP za zgodą osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez udostępnianie publicznie, reprodukowane w całości lub części lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody KPK ds. IF PUE przy ZBP.

6. KPK ds. IF PUE przy ZBP oświadcza, że informacje stanowiące zasób Serwisu są zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności oraz dane te mają wyłącznie charakter informacyjny. KPK ds. IF PUE przy ZBP nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby niniejszego Serwisu. KPK ds. IF PUE przy ZBP nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu przez Użytkownika, a w szczególności z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji zawartych w niniejszym Serwisie.

7. KPK ds. IF PUE przy ZBP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu, w szczególności za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy przedstawiciele KPK ds. IF PUE przy ZBP zostali poinformowani o możliwości powstania szkody.

8. KPK ds. IF PUE przy ZBP zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

9. KPK ds. IF PUE przy ZBP nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych serwisów internetowych oraz stron WWW nie stanowiących własności KPK ds. IF PUE przy ZBP ani nie będących w dyspozycji KPK ds. IF PUE przy ZBP, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w niniejszym Serwisie.

10. Adinistratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe podane przez Uczestnika/ Subskrybenta newslettera (imię i nazwisko, nazwa instytucji/ firmy, stanowisko, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem/ Subskrybentem newslettera a KPK ds. IF PUE przy ZBP.

11. KPK ds. IF PUE przy ZBP zastrzega sobie także prawo odmowy uczestnictwa w usłudze edukacyjnej serwisu: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl bez podawania przyczyny.

12. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz akceptacją warunków Regulaminu serwisu www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl.

Strona główna
KPK © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.