Bankowość spółdzielcza a program InvestEU

20 września br. w Warszawie odbyło się Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2022. Forum, organizowane przez Związek Banków Polskich, Bank Polskiej Spółdzielczości SA i SGB – Bank SA, jest jedną z najważniejszych, corocznych konferencji dedykowanych sektorowi bankowości spółdzielczej.

Celem tegorocznego spotkania była dyskusja w gronie przedstawicieli banków, polityków, regulatorów i nadzorców, poświęcona konsekwencjom wydarzeń ostatniego roku (pandemia, wojna w Ukrainie, wakacje kredytowe, inflacja, stopy procentowe, stałe stopy procentowe, nowe programy publiczne) i wyzwaniom stojącym przed lokalnymi instytucjami finansowymi w najbliższej przyszłości.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) organizował i moderował panel pt. „Wyzwania i szanse bankowości spółdzielczej, wynikające z zielonej transformacji” dedykowany tematowi zielonej transformacji energetycznej oraz dostępnego finansowania publicznego, przede wszystkim w ramach Programu InvestEU, dla klientów banków.

Foto: KPK

W panelu, Dyrektor KPK Arkadiusz Lewicki przedstawił strategię Europejskiego Zielonego Ładu oraz główne założenia Programu InvestEU.

W trakcie dyskusji główny gość sesji – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii – Ireneusz Zyska – przedstawił stan zaawansowania zielonej transformacji w Polsce oraz plany jej zmian wynikające z aktualnego kryzysu energetycznego wywołanego wojną w Ukrainie.

Prezesi banków spółdzielczych, Adam Dudek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej, Cezary Maciejewski, Prezes Zarządu Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego przedstawili swoje doświadczenia w obszarze instrumentów finansowych, w tym gwarancyjnych, dla przedsiębiorców i rolników w zakresie proekologicznym. Wyraźnie zadeklarowali także zainteresowanie udziałem w nowych programach gwarancyjnych, w tym w programie InvestEU. Podkreślili również wagę stałego dialogu z rynkiem oraz przydatność takich ośrodków jak KPK oraz konieczność usuwania barier biurokratycznych w programach publicznych, tak krajowych jak i unijnych.

Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), Radosław Kwiecień przedstawił ofertę BGK w zakresie wsparcia zielonej transformacji. Skupił się przede wszystkim na omówieniu propozycji współpracy dla banków spółdzielczych. Podkreślił również zamiar udziału BGK w programie InvestEU, zarówno w zakresie oferty gwarancyjnej MŚP, jak i dla mikro przedsiębiorców, która szczególnie może zainteresować banki spółdzielcze.

Ostatnim gościem debaty był Wojciech Pantkowski, Wiceprezes Zarządu KIR, który przedstawił możliwości technologiczne dla banków budujących oferty finansowania dla klientów.