System Instrumentów Finansowych po roku 2020 będzie oparty na sprawdzonym rozwiązaniu: Planie Inwestycyjnym dla Europy

Program InvestEU na lata 2021-2027 to trzy główne komponenty:

  • Fundusz InvestEU obejmie instrumenty finansowe
  • Centrum Doradztwa InvestEU zapewni wsparcie doradcze dla projektów inwestycyjnych, w tym w zakresie przygotowania, planowania, realizacji oraz dostępu do finansowania
  • Portal InvestEU to przyszła baza projektów inwestycyjnych poszukujących finansowania, łącząca promotorów projektów z inwestorami poszukującymi możliwości inwestycyjnych

Wkrótce więcej informacji!

X