ab9sbmenstartup-europe-logo

 

 

 

 

 

Unijny program pilotażowy

“Early Stage Investing Launchpad” (ESIL Pilot)

Early Stage Investing Launchpad (ESIL) to program finansowany przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy „Startup Europe”, realizowanej w zakresie „Planu działań  UE na rzecz przedsiębiorczości do 2020r”. ESIL ukierunkowany został na edukację oraz rozwój środowisk inwestorów prywatnych typu anioł biznesu (Business Angels, BA) w wybranych państwach członkowskich, w których rynek ten dopiero rozwija się.

Najważniejszym celem programu jest rozwinięcie i pobudzenie aktywności aniołów biznesu za pośrednictwem międzynarodowego programu edukacyjnego oraz wymiany doświadczeń.

Pierwsza faza programu, ESIL Pilot, ukierunkowana została na trzy państwa Europy Centralnej: Polskę, Rumunię oraz Słowację, gdzie liczba aniołów biznesu i działań związanych z tą formą finansowania innowacji oraz inwestycji jest nadal relatywnie niska a rynek pozostaje w fazie wschodzącej.

Szczególną uwagę w programie ESIL Pilot poświęcono mechanizmom inwestowania i wspierania rozwoju wysoce innowacyjnych start-upów i MSP w branży nowych technologii oraz koinwestycjom międzynarodowym pomiędzy sieciami aniołów biznesu w krajach członkowskich.

Pilotaż realizowany będzie do grudnia 2016 r. W razie powodzenia programu planowany jest większy program wsparcia, który będzie wprost powiązany z programem ramowym „Horyzont 2020”.

Dzięki realizacji ESIL Pilot istnieje szansa na wsparcie rozwoju ważnego segmentu rynku kapitałowego, jaki tworzą inwestorzy prywatni typu business angels. W Polsce segment ten znajduje się wciąż we wczesnej fazie rozwoju, ale charakteryzuje się wysokim potencjałem wzrostu.

Unijnymi operatorami ESIL są europejskie organizacje rynku BA: Europejskie Stowarzyszenie Aniołów Biznesu (EBAN) oraz Business Angels Europe (BAE). Operatorami projektu w Polsce są sieci BA: Cobin Angels i META Polska

Partnerem operatorów programu w Polsce jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

O programie ESIL: http://www.europeanesilpilot.eu

Kontakt do operatorów ESIL Pilot w Polsce:

Kontakt do Partnera:

Zachęcamy także do zapoznania z informatorem Komisji Europejskiej nt. rynku aniołów biznesu w UE.

X