Nowe warunki gwarancji programu Kreatywna Europa

29 lipca 2020 r. Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosił nowe warunki instrumentu gwarancyjnego dla sektorów kultury i kreatywnych (CCS GF – Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility), w ramach programu Kreatywna Europa na lata 2014-2020. Zmiany mają na celu dalsze ułatwienia w dostępie przedsiębiorców do finansowania zewnętrznego i są reakcją na kryzys wywołany epidemią COVID-19.

Czytaj dalej

Webinarium: Ważne aspekty ubiegania się o inwestycję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego – programy ramowe UE – ZMIANA TERMINU

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny informują, iż webinarium “Ważne aspekty ubiegania się o inwestycję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego – programy ramowe UE ″ zostanie z przyczyn technicznych przeniesione na dzień 31.07.2020 godz. 12.00 – 14.00. Chętnych zapraszamy do rejestracji. Osoby, które dokonały już zapisu poprzez formularz rejestracyjny nie muszą rejestrować się powtórnie. Dziękujemy za Państwa dotychczasowe zgłoszenia, przepraszamy za utrudnienie i zapraszamy do udziału w webinarium.

Czytaj dalej

Nowe warunki gwarancji EaSI w reakcji na kryzys COVID-19

24 lipca 2020 r. Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosił nowe warunki instrumentów gwarancyjnych Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych „EaSI”:  gwarancji dla mikrofinansowania oraz gwarancji dla finansowania przedsiębiorstw społecznych. Zmiany mają na celu dalsze ułatwienia w dostępie przedsiębiorców do finansowania zewnętrznego i są reakcją na kryzys wywołany epidemią COVID-19.

Czytaj dalej

Webinarium „Możliwości dla producentów leków w programach i inicjatywach UE”

23 lipca 2020 r. staraniem Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego zorganizowane zostało webinarium „Możliwości dla producentów leków w programach i inicjatywach UE”, z udziałem ekspertów Ministerstwa Zdrowia, KPK ds. Instrumentów Finansowych oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE.

Czytaj dalej

Webinarium: Ważne aspekty ubiegania się o inwestycję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego – programy ramowe UE

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny serdecznie zapraszają do udziału w webinarium “Ważne aspekty ubiegania się o inwestycję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego – programy ramowe UE ″. Webinarium będzie poświęcone omówieniu warunków oraz zasad ubiegania się o inwestycję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, dedykowane zespołom zarządzającym funduszami VC/PE. 

Czytaj dalej

Szkolenie on-line „Regionalne wsparcie przedsiębiorców w programie Horyzont 2020”, 9 lipca 2020 r.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej, pomorski ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zapraszają na szkolenie pt. „Regionalne wsparcie przedsiębiorców w programie Horyzont 2020”, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2020 r. w godzinach 10:00 – 11:45 poprzez platformę ZOOM.
Szkolenie poświęcone będzie możliwościom finansowania dla przedsiębiorców w programie HORYZONT 2020.

Czytaj dalej

Nowa polska umowa w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy

2 lipca 2020 r. ogłoszono nową polską umowę w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy, stanowiącą odpowiedź na kryzys COVID-19. W ramach umowy, Santander Leasing S.A. udostępni około 2,8 miliarda złotych nowych środków na zaspokojenie potrzeb MŚP i przedsiębiorstw typu midcap w zakresie kapitału obrotowego, płynności oraz finansowania inwestycji.

Czytaj dalej

Unijne gwarancje COVID-19 ruszyły w Polsce

CVI Dom Maklerski, jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce, uruchomił preferencyjne finansowanie z 80% gwarancją programu Horyzont 2020. Zrealizowano już pierwszą transakcję w ramach nowej gwarancji InnovFin-COVID.

Czytaj dalej

Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu

Ostatnie miesiące są wyjątkowym czasem próby dla nas wszystkich – zarówno dla polskich banków, przedsiębiorstw, pracodawców, jak i pracowników. W tym trudnym okresie dla polskiej gospodarki dyskusja o znaczeniu i kondycji instytucji finansowych i przedsiębiorstw jest jeszcze bardziej istotna niż wcześniej, dlatego wychodząc naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej we współpracy z organizatorami EKF zapraszamy na wydarzenie EKF online. EKF online jest inicjatywą otwartą i bezpłatną.

Czytaj dalej

Webinarium: Założenia programu ESCALAR – European Scale-up Action for Risk capital

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny serdecznie zapraszają do udziału w webinarium “ Założenia programu ESCALAR – European Scale-up Action for Risk capital″. Webinarium będzie poświęcone omówieniu warunków oraz zasad ubiegania się o inwestycję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, dedykowane zespołom zarządzającym funduszami VC/PE.

Czytaj dalej

Webinarium: Instrumenty finansowe UE dla sektora  urządzeń medycznych w okresie COVID-19

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Europejski Bank Inwestycyjny serdecznie zapraszają do udziału w webinarium “Instrumenty finansowe UE dla sektora  sektora urządzeń medycznych w okresie COVID-19”. Webinarium będzie poświęcone instrumentom wsparcia dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw i odbędzie się 10 czerwca 2020 w godz. 12:00-15:00.

Czytaj dalej

Webinarium: Instrumenty finansowe UE dla sektora  farmaceutycznego w okresie COVID-19

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Europejski Bank Inwestycyjny serdecznie zapraszają do udziału w webinarium “Instrumenty finansowe UE dla sektora  farmaceutycznego w okresie COVID-19”. Webinarium będzie poświęcone instrumentom wsparcia dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw i odbędzie się 5 czerwca 2020 w godz. 12:00-15:00.

Czytaj dalej

Europejski Fundusz Gwarancyjny coraz bliżej

Rada Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego zatwierdziła strukturę i zasady funkcjonowania Europejskieego Funduszu Gwarancyjnego, stanowiącego odpowiedź na kryzys wywołany epidemią COVID-19.

Planowany budżet Funduszu w wysokości 25 mld EUR ma zapewnić finansowanie płynnościowe dla europejskich MŚP. Szacuje się, że dzięki nowej inicjatywie do przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii trafi nawet 200 mld EUR.

Czytaj dalej

Plan odbudowy gospodarki Europy po COVID-19.

Szanowni Państwo, informuję, że 27 maja 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła kompleksowy plan odbudowy gospodarki unijnej po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19, wraz z budżetem sięgającym prawie 2 bln euro i programem prac ws. jego wdrożenia. W Planie uwzględniono zarówno instrumenty dotacyjne, jak i zwrotne, w tym ważną rolę instytucji finansowych. W ramach instrumentów finansowych UE zaproponowano poważne nakłady zarówno w dotychczasowych jak i szereg nowych instrumentów.

Czytaj dalej

Gwarancje UE dla przedsiębiorców leasingowych w okresie COVID-19

30 kwietnia 2020 r. miało miejsce zdalne szkolenie dla przedsiębiorstw leasingowych, zainteresowanych tematyką instrumentów finansowych programów UE. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Ministrem Rozwoju przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Związek Polskiego Leasingu

Czytaj dalej

Zaproszenie na konferencję ws. Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego

W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE (KPK) oraz Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), we współpracy z Ministrem Rozwoju, Ministrem Finansów oraz Komisją Europejską, pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów RP Pani Jadwigi Emilewicz zapraszamy na konferencję nt. Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG) – najnowszej inicjatywy Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego  tworzonej ws. wsparcia przedsiębiorców w okresie COVID-19.

Czytaj dalej

Webinarium „Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej”

27 kwietnia miało miejsce webinarium „Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej”, zorganizowane przez Pracodawców RP. Prelegentem był Michał Gorzelak, koordynator obszaru instrumentów dłużnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych UE. Webinarium dotyczyło oferty finansowania dla przedsiębiorców w ramach instrumentów finansowych programów UE, z uwzględnieniem nowej oferty uruchamianej w związku z kryzysem COVID-19.

Czytaj dalej

COVID-19: E-warsztaty KPK dla rynku leasingowego

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Związek Polskiego Leasingu serdecznie zapraszają do udziału w webinarium „COVID-19:
E-warsztaty KPK dla rynku leasingowego”, które odbędzie się 30 kwietnia br. w godz. 11.00-13.00 (wykład i sesja Q&A), z możliwością umawiania indywidualnych sesji szkoleniowych z naszymi ekspertami po tym warsztacie.

Czytaj dalej

Łatwiejszy dostęp do finansowania obrotowego w reakcji na epidemię COVID-19

Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosił nowe warunki instrumentów gwarancyjnych COSME oraz InnovFin SMEG, stanowiące reakcję na zwiększone zapotrzebowanie europejskich przedsiębiorców na finansowanie zwrotne. Zmiany obejmują m.in. podwyższenie gwarancji zabezpieczających finansowanie obrotowe udzielane przedsiębiorcom z 50 do 80%, jak również umożliwienie instytucjom finansowym biorącym udział w programach UE wprowadzenia bardziej elastycznych warunków finansowania.

Czytaj dalej

Spotkanie KPK z Radą Przedsiębiorczości ws. wsparcia wz. COVID-19

9 kwietnia br. Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, uczestniczył, jako gość, w posiedzeniu Rady Przedsiębiorczości poświęconej wsparciu dla przedsiębiorców ze strony sektora finansowego, podczas którego zaprezentował dostępne instrumenty finansowe UE w czasie trudnego okresu epidemii COVID-19.

Czytaj dalej

Gwarancja UE- COVID-19- WIDEOWARSZTAT KPK dla rynku finansowego

W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) mamy zaszczyt zaprosić instytucje finansowe do udziału w wideowarsztacie pt. „Nowe warunki gwarancji UE- COVID-19”, który odbędzie się w dn. 15 kwietnia 2020 r.

Czytaj dalej

Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny (Grupa EBI) uruchamiają środki finansowe w wysokości 8 miliardów euro dla 100 000 małych i średnich przedsiębiorstw

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem europejskich przedsiębiorców na finansowanie zwrotne  wynikającym ze skutków epidemii COVID-19, Komisja Europejska uruchomiła 1 miliard euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który posłuży jako gwarancja dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), należącego do grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Czytaj dalej

Konferencja Minister Rozwoju z instytucjami finansowymi dotycząca działań antykryzysowych COVID 19- w tym instrumentów finansowych UE

26 marca w Związku Banków Polskich odbyło się wideospotkanie Jadwigi Emilewicz, Minister Rozwoju z prezesami banków komercyjnych, spółdzielczych, Banku Gospodarstwa Krajowego, przedsiębiorstw leasingowych i Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE ws. działań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym epidemii COVID 19.

Czytaj dalej

Instrumenty Finansowe UE w Pakiecie UE ws. COVID-19

19 marca 2020 r. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy ZBP (KPK), we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Komisją Europejską, zorganizował wideokonferencję nt. działań wspierających przedsiębiorców w okresie epidemii COVID 19. W spotkaniu udział wzięło ponad 50 polskich instytucji finansowych, już współpracujących lub zainteresowanych współpracą, z europejskimi bankami rozwoju. Oprócz tego w spotkaniu wzięło udział Ministerstwo Finansów.

Czytaj dalej

Instrumenty finansowe programów UE i Planu Inwestycyjnego dla Europy w walce z epidemią

W związku z epidemią COVID-19, Europejski Bank Inwestycyjny ułatwia finansowanie dla przedsiębiorstw i instytucji z sektora opieki zdrowotnej. Bank wprowadził uproszczony dostęp do pożyczek dla pilnych projektów dotyczących infrastruktury i zakupów wyposażenia. Środki mogą zostać uruchomione w ramach już zawartych porozumień ramowych, bądź aktualnie wdrażanych projektów.

Czytaj dalej

Wsparcie dla europejskiej gospodarki ze strony Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Zgodnie z komunikatem ogłoszonym 16 marca 2020 r, Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego planuje uruchomienie pakietu wsparcia, stanowiącego odpowiedź na wyzwania gospodarcze związane z epidemią COVID-19. Łączna wartość finansowania, które zostanie uruchomione w związku z działaniami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, ma sięgnąć 40 mld EUR.

Czytaj dalej

80% bezpłatne gwarancje unijne (i inne) wsparciem dla biznesu w czasie COVID 19

Szanowni Państwo

Epidemia COVID-19 oraz wywołane nią zakłócenia gospodarcze odbijają się na kondycji finansowej wielu firm. W licznych przypadkach oznacza to pogorszenie dostępu do finansowania zewnętrznego, spadek popytu na produkty bądź usługi,  spadek wskaźników zyskowności i pogorszenie ratingu kredytowego. Z drugiej strony, przedsiębiorcy masowo zgłaszają zwiększony popyt na finansowanie o charakterze obrotowym, pozwalające przetrwać okres kryzysu w oczekiwaniu na przywrócenie funkcjonowania rynków.

Czytaj dalej

Dzień z Horyzontem 2020

W imieniu Organizatora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE zapraszamy na konferencję pt: Dzień z Horyzontem 2020, która odbędzie się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej przy ul. Rektorskiej 4 w dniu 25 marca 2020 roku.

Czytaj dalej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE wyróżniony

Podczas prestiżowej międzynarodowej konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) „Partnerska współpraca gwarancją sukcesu”, poświęconej rynkowi poręczeniowo- gwarancyjnemu w Polsce, która odbyła się 6 lutego br. w Warszawie Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej (KPK) został wyróżniony Dyplomem Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego za wsparcie BGK we wdrażaniu instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej, w tym programu COSME oraz Programu Kreatywna Europa. Wyróżnienie z rąk gospodarza Beaty Daszyńskiej – Muzyczki, Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego odebrał Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK.

Czytaj dalej

Partnerska współpraca gwarancją sukcesu

W dniu 6 lutego br. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja organizowana przez BGK pn. „Partnerska współpraca gwarancją sukcesu”. Podczas wydarzenia odbyły się prezentacje przedstawicieli BGK o gwarancjach oraz panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Komisji Europejskiej, KPK ds. Instrumentów Finansowych UE, banków, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców.

Czytaj dalej

Dotacje na innowacje w Twojej firmie

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowanych finansowymi instrumentami wsparcia ze środków Unii Europejskiej na spotkanie, które odbędzie się 6 grudnia 2019 r. w budynku K Kampusu Wyższej Szkoły Gospodarki przy ul. Naruszewicza 11 w Bydgoszczy.

Czytaj dalej

Nowa gwarancja COSME – wsparcie inwestycji w cyfryzację

Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosił nowy instrument gwarancyjny, mający na celu wsparcie „transformacji cyfrowej” w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. Gwarancja portfelowa COSME Digitalisation Pilot ma zabezpieczać 70% kredytów (bądź innych form finansowania) udzielonych przedsiębiorcom inwestującym w cyfryzację.

Czytaj dalej

„BE BOLD” XV konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet

W dniu 30 października 2019 roku w Centrum Konferencyjnym Polin Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie odbyła się XV Konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet „BE BOLD”.
Wydarzenie zreorganizowane zostało przez Fundację Przedsiębiorczych Kobiet. Współorganizatorem było Miasto st. Warszawa. Partnerem Głównym XV Konferencji Sieci Przedsiębiorczych Kobiet „BE BOLD” była Citi Foudation a także Sugarfree. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli – Marszałek Województwa Wojewódzkiego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Krajowy Punkt Kontaktowy Instrumentów Finansowych UE obok Google, Fundacji Kronenberga Citi Handlowy a także Social Impact Alliance był partnerem merytorycznym wydarzenia.

Czytaj dalej

XV Konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet “BE BOLD”

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet zaprasza na XV Konferencję Sieci Przedsiębiorczych Kobiet “BE BOLD”, która odbędzie się dn. 30.10.2019 r. w Centrum Konferencyjnym Polin przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie.

Czytaj dalej

Kampania Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca wystartowała!

22 października w Lublinie wystartowała ogólnopolska Kampania informacyjna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców pt. Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca.

Celem Kampanii jest poinformowanie polskich przedsiębiorców o najnowszych instrumentach finansowych dedykowanych sektorom innowacyjnym i kreatywnym; a także poinformowanie przedsiębiorców także o innych instrumentach UE dla wsparcia dostępu do finansowania zewnętrznego wobec sygnalizowanych utrudnień na komercyjnym rynku finansowym.

Czytaj dalej

IV Małopolskie Forum Finansowe

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, zapraszają do udziału w IV Małopolskim Forum Finansowym, które odbędzie się 29 października 2019 r. w godz. 10.00 do 16.00 w Starej Zajezdni, przy ul. św. Wawrzyńca 12 w Krakowie.

Czytaj dalej

Spotkanie z przedsiębiorcami regionu lubelskiego

Ogólnopolska Kampania informacyjna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców pt. Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca wystartowała w Lublinie.

Już tysiąc przedsiębiorców z województwa lubelskiego skorzystało z instrumentów finansowych Programów UE na lata 2014 – 2020.

22 października odbyła się konferencja pn. „Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca” zorganizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Enterprise Europe Network, której Partnerami Strategicznymi była Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Czytaj dalej

10. Forum Rozwoju Mazowsza

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zapraszają do udziału w 10 edycji Forum Rozwoju Mazowsza, które odbędzie się w Centrum Konferencyjnym MsMermaid w Warszawie przy ul. Wioślarskiej 8 w dniach 16-17 października 2019 r.

Czytaj dalej

Dzień z Horyzontem 2020

W dniu 08.10.2019 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja pt. „Dzień z Horyzontem 2020 zorganizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej. Partnerem merytorycznym wydarzenia była sieć KPK w tym Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE.

Czytaj dalej

Szanowni Państwo, Uczestnicy Kongresu 590 !

W dobie szybko zmieniającego się otoczenia działalności gospodarczej nieodzownym warunkiem rozwoju przedsiębiorstw oraz skutecznego budowania przewag konkurencyjnych jest efektywne wdrożenie nowych rozwiązań, zarówno w obszarze operacyjnym jak i technologicznym. Wdrażanie innowacyjnych technologii szczególnie w fazie ich komercjalizacji najczęściej powoduje wzrost ryzyka prowadzonej działalności, a tym samym może tworzyć bariery w dostępie do pozyskania finansowania. Niemniej jednak przedsiębiorcy mogą obniżyć koszty działalności poprzez pozyskanie preferencyjnych instrumentów unijnych. W tym celu mogą skorzystać z szerokiej oferty gwarancyjno- kredytowo- kapitałowej, przygotowanej w ramach programów ramowych UE tj. centralnie zarządzanych przez Komisję Europejską. Warto w tym miejscu podkreślić, że polski rynek finansowy posiada ogromny potencjał w zakresie obsługi projektów rozwojowych przedsiębiorców. Dowodem są tu np. popyt i sukcesy w zakresie programu COSME czy CIP w sektorze MŚP.

Czytaj dalej

Gwarancja Kreatywna na Music Export Conference

W dniach 1-2 października br. w ramach Dni Kreatywności 2019 odbyła się konferencja pod nazwą „Music Export Conference 2019” organizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE był partnerem merytorycznym wydarzenia. Na konferencji pojawili się goście kreujący kierunki w branży muzycznej.
Podczas dwudniowej konferencji Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE wraz z Narodowymi Pośrednikami Finansowymi udzielali konsultacji dla przedsiębiorców z branży muzycznej.

Czytaj dalej

Dzień z Horyzontem 2020

W imieniu Organizatora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE zapraszamy na konferencję pt: Dzień z Horyzontem 2020, która odbędzie się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej przy ul. Rektorskiej 4 w dniu 8 października 2019 roku.

Czytaj dalej

Finansowanie inwestycji Social Impact – dobre praktyki oraz instrumenty wsparcia funduszy SVC

W dniu 20.09.2019 odbyło się seminarium warsztatowe pt. „Finansowanie inwestycji Social Impact -dobre praktyki oraz instrumenty wsparcia funduszy SVC”, skierowane do przedstawicieli funduszy typu impact investing, którego organizatorem były Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny. Celem spotkania było zachęcenie potencjalnych kandydatów na pośredników finansowych UE poprzez prezentację oferty najnowszych instrumentów finansowych UE w tym zakresie oraz dobrych praktyk innych instytucji finansowych.

Czytaj dalej

Dni Kreatywności 2019

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Partner – Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE zaprasza na wydarzenie skierowane do sektorów kreatywnych i kultury. Dni Kreatywności to międzynarodowa konferencja dedykowana rozwojowi branż kreatywnych w Polsce.

Czytaj dalej

Forum Sukcesu Polskiego Biznesu 1989-2019

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, jako Partner wydarzenia, serdecznie zapraszają na Forum Sukcesu Polskiego Biznesu 1989-2019.

Czytaj dalej

Instrumenty Finansowe UE dla banków spółdzielczych

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów finansowych Unii Europejskiej serdecznie zaprasza na tegoroczną edycję Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2019, które odbędzie się 17-18 września br. w Hotelu Sangate Hotel Airport (dawny Hotel Gromada Airport), ul. 17 stycznia 32 w Warszawie.

Czytaj dalej

Cykl Konferencji na Mazowszu

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zapraszają do udziału w cyklu bezpłatnych konferencji regionalnych dla przedsiębiorców poświęconych funduszom europejskim na Mazowszu. Tegoroczna edycja wydarzeń odbędzie się pod hasłem „15 lat Mazowsza w UE. Od pomysłu do Finansowania”.

Czytaj dalej

Finansowanie inwestycji Social Impact – dobre praktyki oraz instrumenty wsparcia funduszy SVC

W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium pt. „Finansowanie inwestycji Social Impact -dobre praktyki oraz instrumenty wsparcia funduszy SVC”, które odbędzie się w dniu 20 września 2019 r. w Warszawie – Centrum Bankowo-Finansowym “Nowy Świat”.

Czytaj dalej

Kredyt dla przedsiębiorców z sektorów kreatywnych i kultury – bardziej dostępny!

Komisja Europejska oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny, obsługujący operacyjnie instrument finansowy Programu Kreatywna Europa, ogłosił właśnie rozszerzenie zakresu działalności, kwalifikujących się do wsparcia w ramach tego instrumentu. Decyzja ta oznacza zwiększenie dostępności preferencyjnych kredytów dla większej liczby przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych, również z Polski.

Czytaj dalej

Banki zainteresowane zwiększeniem budżetu gwarancyjnego na instrumenty UE w Polsce

2 sierpnia 2019 r. odbyło się spotkanie rynku bankowego, zorganizowane wspólnie przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE (KPK), Związek Banków Polskich (ZBP) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w sprawie stanu wdrożenia i rozwoju sprzedaży nowych gwarancji UE dla polskich beneficjentów. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele banków komercyjnych i spółdzielczych oraz BGK- pełniącego rolę Narodowego Pośrednika Finansowego w ramach unijnych programów COSME i Kreatywna Europa w Polsce.

Czytaj dalej

Środki na rozwój firmy i zatrudnienia

W dniu 25.07.2019 w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców z cyklu „Środki na rozwój firmy i zatrudnienia”. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE jako partner merytoryczny wydarzenia zaprezentował uczestnikom ofertę dostępnego w Polsce preferencyjnego finansowania z programów ramowych UE, a także udzielał indywidualnych konsultacji wszystkim zainteresowanym. W szkoleniu udział wzięli przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich firm, w tym również osoby samozatrudnione i rozpoczynające działalność gospodarczą na terenie Mazowsza i okolic.

Czytaj dalej

20 miast i prawie 2 tys. przedsiębiorców – zakończył się cykl 20 regionalnych konferencji dla przedsiębiorców

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zrealizowało drugą edycję spotkań dla przedsiębiorców „Prawo do Przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”. Za nami 20 konferencji w największych miastach w Polsce. Spotkania prawie 2 tys. przedsiębiorców, kilkudziesięciu prelegentów i ekspertów z 14 instytucji państwowych. Setki rozmów oraz tysiące pytań i odpowiedzi podczas prezentacji i indywidualnych konsultacji – wszystko o ułatwieniach dla firm. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE był jednym z Partnerów Strategicznych cyklu konferencji.

Czytaj dalej

“Akcelerator branżowy sektora urządzeń medycznych”

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza przedsiębiorców na konferencję pt. „Akcelerator branżowy: sektor urządzenia medyczne ”, która odbędzie się w dn. 17-18 czerwca 2019 r. w sali AB w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Pl. Trzech Krzyży w Warszawie.

Czytaj dalej

Horyzonty Bankowości 2019

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Związek Banków Polskich  zaprasza banki spółdzielcze na konferencję pt. „F Horyzonty Bankowości 2019”, która odbędzie się dn. 18 czerwca 2019 rw Novotel Centrum w Warszawie.

Czytaj dalej

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2019

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Eurobusiness – Haller zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców na konferencję pt. „Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2019”, która odbędzie się w dn. 04-05 czerwca 2019 r. w MCK Spodek w Katowicach.

Czytaj dalej

Opłacalność inwestycji we wzornictwo

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców na konferencję pt. „Opłacalność inwestycji we wzornictwo”, która odbędzie się wdn. 11 czerwca 2019 r. w sali im. G. Gęsickiej w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.

Czytaj dalej

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2019

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Związek Banków Polskich  zaprasza banki spółdzielcze na konferencję pt. „Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2019”, która odbędzie się dn. 22 – 23 maja 2019 rw Sangate Hotel Airport w Warszawie.

Czytaj dalej

Dzień z Horyzontem 2020

W dniu 04.04.2019 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja pt. „Dzień z Horyzontem 2020 zorganizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego. Partnerem merytorycznym wydarzenia był Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE i Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej.

Czytaj dalej

Cykl konferencji dla przedsiębiorców “Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości rusza z drugą edycją cyklu konferencji dla przedsiębiorców “Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”. W imieniu Organizatorów oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (Partnera wydarzenia) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencjach.

Czytaj dalej

Finansowanie efektywności energetycznej

Szanowni Państwo. Zachęcamy Państwa do udziału w instrumentach finansowych i innowacyjnych oraz projektach badawczych finansowanych przez Komisję Europejską w ramach programu ramowego Horyzont2020. Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji.

Czytaj dalej

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Pełnomocnik Rządu ds. MSP – Panią Andżelikę Możdżanowską oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dot. wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów pt. „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich” w Ostrowie Wielkopolskim.

Czytaj dalej

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Pełnomocnik Rządu ds. MSP – Panią Andżelikę Możdżanowską oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dot. wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów pt. „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich” w Gnieźnie.

Czytaj dalej

Środki finansowe na rozwój firmy i zatrudnienia

18 kwietnia w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców z cyklu „Środki na rozwój firmy i zatrudnienia”. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE jako partner merytoryczny wydarzenia zaprezentował uczestnikom ofertę dostępnego w Polsce preferencyjnego finansowania z programów ramowych UE, a także udzielał indywidualnych konsultacji wszystkim zainteresowanym. W szkoleniu udział wzięli przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich firm, w tym również osoby samozatrudnione i rozpoczynające działalność gospodarczą na terenie Mazowsza i okolic.

Czytaj dalej

Pierwsze polskie banki w dołączają do pilotażu energooszczędnych hipotek Horyzont 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej działający przy Związku Banków Polskich informuje, że do ogłoszonego w ubiegłym roku projektu EeMAP (z ang. Energy Efficiency Mortgage Action Plan), czyli Planu działania na rzecz kredytów hipotecznych finansujących energooszczędne nieruchomości mieszkaniowe, przystąpiły pierwsze dwa banki z Polski PKO Banki Polski i PKO Bank Hipoteczny.

Czytaj dalej

Jak pozyskać finansowanie zaawansowanych technologii w MŚP?

KPK IF jako partner wydarzenia organizowanego przez Enterprise Europe Network działający przy PARP zaprasza na seminarium pt. „Jak pozyskać finansowanie zaawansowanych technologii w MŚP?”, które odbędzie się dn. 25 kwietnia 2019 r. w centrum szkoleniowym Sienna Training Center, mieszczącym się przy ul. Siennej 73 w Warszawie.

Czytaj dalej

Bądź kreatywny – zadzwoń do banku! Spotkanie informacyjne Instrumentu Gwarancyjnego dla Sektorów Kultury i Kreatywnych programu Kreatywna Europa

10 kwietnia 2019 r. w DH VITKAC w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Instrumentu Gwarancyjnego dla Sektorów Kultury i Kreatywnych programu Kreatywna Europa, zorganizowane przez Creative Europe Desk Polska przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej.

Czytaj dalej

Dzień Informacyjny LIFE 2019

KPK IF jako partner wydarzenia organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na Dzień Informacyjny LIFE 2019, który odbędzie się dn. 17 kwietnia 2019 r. w centrum konferencyjnym MsMermaid przy ul. Wioślarskiej 8 w Warszawie.

Czytaj dalej

Program Akcelerator Branżowy – Sektor Moda Polska

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polski Fundusz Rozwoju zaprasza przedsiębiorców z branży modowej na wydarzenie poświęcone wsparciu finansowemu rozwoju eksportu i ekspansji inwestycyjnej polskich firm branży modowej. Wydarzenie odbędzie się w dn. 24-25.04.2019 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 (sala ABC). Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do małych i średnich firm, które jeszcze mają jeszcze stosunkowo małe doświadczenie eksportowe, jednak duże podmioty nie są w żaden sposób wykluczone.

Czytaj dalej

Dzień z Horyzontem 2020

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego zaprasza na konferencję pt. „Dzień z Horyzontem 2020”, która odbędzie się dn. 4.04.2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Czytaj dalej