Finansowanie dla beneficjentów

Polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z preferencyjnego finansowania dłużnego w ramach programów Unii Europejskiej na lata 2014-2020: COSME, Horyzont 2020 i EaSI. Oferta jest dostępna u tzw. Narodowych Pośredników Finansowych: są to banki, firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe itp., które podpisały stosowne umowy z instytucjami europejskimi. Oferta będzie rozszerzana o produkty nowych pośredników, w tym w ramach kolejnych programów UE (m.in. Kreatywna Europa).

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców

kpk_koloW ramach aktualnej oferty instrumentów finansowych programów UE przedsiębiorcy mogą liczyć na preferencyjne:

  • kredyty inwestycyjne
  • kredyty obrotowe
  • leasing
  • pożyczki
  • poręczenia kredytowe
  • finansowanie kapitałowe

Oferta preferencyjnego finansowania jest dostępna dla wielu grup przedsiębiorców, w tym między innymi:

 • dla rozpoczynających działalność
 • dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców
 • dla małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż
 • dla dużych

Środki mogą być wykorzystane na inwestycje oraz kapitał obrotowy, w tym m.in. na:

 • zakładanie i rozwijanie przedsiębiorstw
 • działalność badawczo-innowacyjną
 • zakup środków transportu
 • finansowanie kontraktów

Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej, finansowanie dla przedsiębiorców w ramach programów UE dostępne jest na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na następujące korzyści:

 • brak lub niższe wymagane zabezpieczenia
 • brak lub niższy wymagany wkład własny
 • dostęp do finansowania dla firm bez historii kredytowej
 • wyższa kwota, wydłużony okres finansowania
 • obniżenie marży
 • brak statusu i obciążeń pomocy publicznej
 • finansowanie ze wsparciem UE dostępne bez wniosków unijnych, terminów i kolejek
 • oferta jest łatwo dostępna (cała Polska, kilka tys. placówek)
 • duży wybór i szeroka gama uruchomionych instrumentów

Prócz instrumentów dłużnych (kredyt, leasing, pożyczka) w ramach instrumentów finansowych programów UE dostępne jest także finansowanie kapitałowe (przez fundusze venture capital).

Oferta Narodowych Pośredników Finansowych programów UE

Preferencyjne finansowanie udostępniają tzw. Narodowi Pośrednicy Finansowi Programów UE.
Aktualna oferta obejmuje finansowanie dłużne: 1. dla małych i średnich przedsiębiorców, 2. dla innowatorów, 3. dla mikroprzedsiębiorców i dla przedsiębiorstw społecznych, 4. dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych, 5. finansowanie kapitałowe oraz 6. pożyczki dla dużych projektów.

1. Finansowanie dla małych i średnich przedsiębiorców w ramach programu COSME

Bank Gospodarstwa KrajowegoW ramach programu COSME, 8 banków komercyjnych oraz kilkadziesiąt banków spółdzielczych oferuje preferencyjne kredyty do wysokości 600 tys. zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Banki te biorą udział w programie za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, który udostępnia im gwarancje ze wsparciem UE. Dzięki gwarancji, obejmującej okres do 99 miesięcy w przypadku kredytów inwestycyjnych i do 27 miesięcy dla kredytów obrotowych, przedsiębiorcy korzystający z oferty nie muszą przedstawiać zabezpieczenia majątkowego. Za objęcie kredytu gwarancją pobierana jest niska prowizja (1% w skali roku), a wniosek o udzielenie gwarancji przyjmowany jest w momencie składania wniosku kredytowego. Kredyty z tzw. gwarancją PLG-COSME są dostępne u następujących pośredników:

Opis gwarancji PLG-COSME na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: link

Bank Pekao SABank Pekao SA oferuje preferencyjne kredyty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z gwarancją programu COSME. Maksymalna kwota kredytu to 12,9 mln PLN (równowartość 3 mln EUR). Preferencje dla przedsiębiorców polegają m.in. na finansowaniu przedsiębiorstw o krótkim okresie działalności. Z kolei przedsiębiorstwa działające co najmniej 3 lata mogą skorzystać z kredytu z wkładem własnym obniżonym do 10%. Łączny portfel preferencyjnego finansowania z gwarancją COSME w ofercie Banku Pekao to 1,2 mld PLN.
Informacja o ofercie

PKO LeasingPKO Leasing w ramach programu COSME oferuje preferencyjny leasing oraz pożyczki w wysokości do 1,5 mln. zł. Preferencje dla klientów polegają m.in. na rezygnacji z wymogu dodatkowego zabezpieczenia rzeczowego, oraz na ułatwieniu i skróceniu procedury przyznania finansowania. Z oferty mogą skorzystać także przedsiębiorcy standardowo uznawani za bardziej ryzykownych, np. rozpoczynający działalność. Udział w unijnym programie umożliwia ponadto finansowanie nieszablonowych projektów, z którymi wiąże się wyższe ryzyko. PKO Leasing planuje udzielenie łącznie 1,5 mld PLN preferencyjnego finansowania z gwarancją COSME.
Informacje o ofercie

POLFUND Fundusz Poręczeń KredytowychPośrednikiem finansowym programu COSME jest również POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych. Dzięki umowie zawartej z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, POLFUND udziela poręczeń na preferencyjnych warunkach. Poręczenia mogą być użyte do zabezpieczenia kredytów inwestycyjnych i obrotowych (w tym odnawialnych), leasingu finansowego, pożyczek oraz umów gwarancji, udzielanych przez współpracujące instytucje finansowe. Poręczenie może objąć do 80% kwoty transakcji, a jego okres ważności może wynosić do 9 lat. Maksymalna wartość poręczenia to 528,8 tys. PLN, natomiast maksymalna wartość zabezpieczonej nim transakcji to 660 tys. PLN.
Opis oferty POLFUND

PKO Leasing 2. Finansowanie dla innowatorów

PKO Leasing oferuje preferencyjny leasing oraz pożyczki w ramach instrumentu InnovFin programu Horyzont 2020. Finansowanie w zakresie 107 tys. – 13 mln zł jest przeznaczone dla przedsiębiorców zatrudniających poniżej 500 pracowników, spełniających przynajmniej jedno z tzw. kryteriów innowacyjności.
Informacje o ofercie

CVI Dom Maklerski (CVI) oferuje preferencyjne finansowanie dłużne typu private debt dla innowacyjnych przedsiębiorców poniżej 500 zatrudnionych. Finansowanie w zakresie 8-30 mln zł jest udostępniane w ramach współzarządzanego przez CVI i Noble Funds TFI funduszu obligacji korporacyjnych Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN. Dzięki umowie CVI z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, CVI jest w stanie obniżyć cenę finansowania. Oferta będzie aktywna do II kwartału 2020 r. lub do wyczerpania portfela o wartości 834 mln zł.
Strona CVI Dom Maklerski

3. Finansowanie dla mikroprzedsiębiorców oraz przedsiębiorstw społecznych

Bank Pekao SAPreferencyjne kredyty dla mikroprzedsiębiorców o krótkim (do trzech lat) okresie działalności oferuje Bank Pekao SA. Oferta obejmuje kredyty inwestycyjne do kwoty 100 tys. zł oraz kredyty w rachunku bieżącym do 20 tys. zł, zabezpieczone bezpłatną, 80% gwarancją w ramach programu EaSI. Oferta będzie dostępna przez 5 lat lub do wyczerpania limitu (łącznie 60 mln zł).
Informacja o ofercie

TISE S.A. TISE S.A. oferuje preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych, uruchomione w ramach programu EaSI. Pożyczka do wysokości 1,5 mln zł może być udzielona na okres do 7 lat. Oprocentowanie wynosi maksymalnie 8,5%.
Opis produktu TISE

4. Finansowanie dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych

Banki spółdzielcze i komercyjne, które zawarły odpowiednie umowy z BGK, oferują preferencyjne kredyty inwestycyjne i obrotowe do 8,4 mln zł, przeznaczone dla MŚP z sektorów kultury i kreatywnych. BGK zabezpiecza to finansowanie gwarancją pokrywającą 80% ryzyka, udzieloną na podstawie umowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w ramach programu Kreatywna Europa. Ofertą dysponują:

5. Finansowanie kapitałowe

W roku 2017 w Polsce po raz pierwszy została uruchomiona oferta finansowania kapitałowego w ramach instrumentów finansowych programów UE. Pierwsi dwaj pośrednicy to:

Innovation NestInnovation Nest II, fundusz venture capital inwestujący w europejskie przedsiębiorstwa z branży oprogramowania B2B, znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju. Misją funduszu jest finansowanie najlepszych przedsiębiorców z Europy i wspieranie ich w rozwoju i wejściu na rynki światowe. Fundusz pozyskał finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach instrumentu InnovFin Equity programu Horyzont 2020.
Strona Innovation Nest II

Market One CapitalMarket One Capital (MOC) jest funduszem venture capital inwestującym w spółki z Polski i Europy, zajmujące się Marketplace (Saas based) oraz Software. Fundusz także skorzystał z finansowania EFI w ramach InnovFin Equity.
Strona Market One Capital

6. Finansowanie dla dużych projektów

Przedsiębiorcy realizujący projekty o znacznej wartości, związane z działalnością badawczo-innowacyjną, którzy poszukują finansowania o wartości powyżej 7,5 mln euro, mogą skorzystać z pożyczek oferowanych w ramach instrumentów InnovFin programu Horyzont 2020. Pożyczki te są oferowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, bez udziału pośredników narodowych.
Informacje szczegółowe.

Europejski Bank Inwestycyjny oferuje także finansowanie dla projektów inwestycyjnych o wartości od 25 mln euro, w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, części Planu Inwestycyjnego dla Europy.
Informacje szczegółowe.