Finansowanie dla beneficjentów

Polscy przedsiębiorcy nadal mogą skorzystać z preferencyjnego finansowania dłużnego lub kapitałowego w ramach programów Unii Europejskiej na lata 2014-2020: COSME oraz w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Oferta jest dostępna w krajowych instytucjach finansowych, współpracującymi z instytucjami europejskimi, które w imieniu Komisji Europejskiej odpowiadają za wdrażanie programu. Rolę krajowych pośredników finansowych w Polsce pełni ponad 200 instytucji, są to banki, firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.

Pośrednicy finansowi, oferując finansowanie z gwarancjami UE zobowiązują do przygotowania oferty na korzystniejszych warunkach niż oferta standardowa.

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców

W ramach aktualnej oferty instrumentów finansowych programów UE przedsiębiorcy mogą liczyć na finansowanie dłużne, finansowanie kapitałowe oraz pożyczki na realizację dużych projektów.

Oferta preferencyjnego finansowania jest dostępna dla wielu grup przedsiębiorców, w tym między innymi dla rozpoczynających działalność, dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców, dla małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż o dla dużych.

Środki mogą być wykorzystane na inwestycje oraz kapitał obrotowy, w tym m.in. na zakładanie i rozwijanie przedsiębiorstw, działalność badawczo-innowacyjną, zakup środków trwałych, w tym środków transportu, finansowanie kontraktów.

Dzięki wsparciu ze środków UE, finansowanie dla przedsiębiorców w ramach programów UE dostępne jest na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na następujące korzyści:

 • brak lub niższe wymagane zabezpieczenia
 • brak lub niższy wymagany wkład własny
 • dostęp do finansowania dla firm bez historii kredytowej
 • wyższa kwota, wydłużony okres finansowania
 • obniżenie marży
 • brak statusu i obciążeń pomocy publicznej
 • finansowanie ze wsparciem UE dostępne bez wniosków unijnych, terminów i kolejek
 • oferta jest łatwo dostępna (cała Polska, kilka tys. placówek)

Oprócz instrumentów dłużnych (kredyt, leasing, pożyczka) w ramach instrumentów finansowych programów UE dostępne jest także finansowanie kapitałowe (przez fundusze venture capital).

OFERTA FINANSOWANIA DŁUŻNEGO

Leasing z gwarancją COSME w PKO Leasing

PKO Leasing w ramach programu COSME oferuje preferencyjny leasing oraz pożyczki w wysokości do 1,5 mln. zł. Preferencje dla klientów polegają m.in. na rezygnacji z wymogu dodatkowego zabezpieczenia rzeczowego, oraz na ułatwieniu i skróceniu procedury przyznania finansowania. Z oferty mogą skorzystać także przedsiębiorcy standardowo uznawani za bardziej ryzykownych, np. rozpoczynający działalność. Udział w unijnym programie umożliwia ponadto finansowanie nieszablonowych projektów, z którymi wiąże się wyższe ryzyko. PKO Leasing planuje udzielenie łącznie 1,5 mld PLN preferencyjnego finansowania z gwarancją COSME.
Informacje o ofercie

Poręczenia POLFUND z gwarancją COSME

Pośrednikiem finansowym programu COSME jest również POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych. Dzięki umowie zawartej z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, POLFUND udziela poręczeń na preferencyjnych warunkach. Poręczenia mogą być użyte do zabezpieczenia kredytów inwestycyjnych i obrotowych (w tym odnawialnych), leasingu finansowego, pożyczek oraz umów gwarancji, udzielanych przez współpracujące instytucje finansowe. Poręczenie może objąć do 80% kwoty transakcji, a jego okres ważności może wynosić do 9 lat. Maksymalna wartość poręczenia to 528,8 tys. PLN, natomiast maksymalna wartość zabezpieczonej nim transakcji to 660 tys. PLN.
Informacje o ofercie

Finansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego

Leasing z gwarancją BGK EFG

W ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG), spółki leasingowe Santander Leasing, Millenium Leasing, PEKAO Leasing i PKO Leasing oferują leasing lub pożyczki leasingowe zabezpieczone do 80% gwarancjami BGK, które korzystają z regwarancji EFG.
Informacja o ofercie

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-dla-leasingu/

Pożyczki ARP z gwarancją EFG

W ramach EFG, Agencja Rozwoju Przemysłu oferuje pożyczki tarczowe, pożyczki standardowe, udzielane podmiotom posiadających status mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zabezpieczone gwarancją w wysokości 70% kwoty udzielonego finansowania. Standardowy okres gwarantowanej transakcji wynosi do 7 lat, okres karencji do 15 miesięcy.
Informacje o ofercie

Leasing z gwarancją EFG w PKO Leasing

Klienci PKO Leasing mogą skorzystać z oferty leasingu samochodów do 5 mln zł lub maszyn i urządzeń oraz transportu ciężkiego do 0,63 mln zł na okres 6 lat.
Informacje o ofercie

Kredyty Banku PEKAO

Bank Pekao SA jako jedyny bank komercyjny Polsce oferuje preferencyjne kredyty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z gwarancją Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Gwarancja jest bezpłatna dla klienta i zabezpiecza 70% kwoty kredytów i pożyczek obrotowych, odnawialnych i nieodnawialnych, oraz kredytów inwestycyjnych. Gwarancją można zabezpieczyć kredyty udzielane w złotych i euro, do wysokości 2,57 mln euro lub równowartości w złotych i okresie finansowania do 10 lat. Gwarancja PFG obejmuje kredyty nowe, odnawiane oraz przenoszone do Banku Pekao SA z innych banków. Dzięki gwarancji PFG Bank Pekao SA oferuje swoim klientom obniżenie marży kredytowej.
Informacja o ofercie

Oferta Polfund z gwarancją EFG

Fundusz Poręczeń Kredytowych Polfund udziela poręczeń w wysokości do 1,6 mln zł na zabezpieczenie wierzytelności przez współpracujące banki. Poręczenie Polfund zabezpiecza kredyty inwestycyjne, kredyty w rachunku bieżącym, obrotowe, rewolwingowe o mieszanej strukturze i pożyczki.

Informacja o ofercie

Pożyczki TISE z gwarancją EFG

Małe i średnie przedsiębiorstwa, podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa zatrudniające do 499 osób mogą skorzystać z oferty pożyczki inwestycyjnej do 5 mln zł na dowolny cel związany z prowadzeniem działalności, cele obrotowe i inwestycyjne.
Informacja o ofercie

Finansowanie dla innowatorów

 

Oferta CVI z gwarancją InnovFin

CVI Dom Maklerski (CVI) oferuje preferencyjne finansowanie dłużne typu private debt dla innowacyjnych przedsiębiorców poniżej 500 zatrudnionych. Finansowanie w zakresie 8-30 mln zł jest udostępniane w ramach współzarządzanego przez CVI i Noble Funds TFI funduszu obligacji korporacyjnych Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN. Dzięki umowie CVI z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, CVI jest w stanie obniżyć cenę finansowania. Oferta będzie aktywna do II kwartału 2020 r. lub do wyczerpania portfela o wartości 834 mln zł.
Informacje o ofercie

OFERTA INWESTORÓW KAPITAŁOWYCH

Fundusze venture capital

Informacja o warunkach inwestycji Innovation Nest II

 • inwestycje kapitałowe w spółki znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju, w tym serie A,
 • dla europejskich podmiotów zajmujących się oprogramowaniem B2B, z globalnym potencjałem,
 • inwestycje kapitałowe od 100 tys. do 1 mln EUR
 • fokus geograficzny: cała Europa

Fundusz pozyskał finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach instrumentu InnovFin Equity programu Horyzont 2020.
Oferta funduszu

Informacja o warunkach inwestycji Market One Capital

 • inwestycje na etapie ‘późnego zasiewu’ z możliwościami inwestycji początkowych również na etapie rund A i kontynuowaniem inwestycji do rund B
 • fokus inwestycyjny – marketplace i SaaS,
 • inwestycje kapitałowe zasadniczo od 0,2 do 1,5 mln EUR, możliwe również większe kwoty inwestycji
 • fokus geograficzny: Europa i kraje stowarzyszone ze specjalnym uwzględnieniem Polski, Hiszpanii, Włoch, Ukrainy i Rumunii

Fundusz pozyskał finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach instrumentu InnovFin Equity programu Horyzont 2020.
Oferta funduszu

Informacja o warunkach inwestycji OTB Ventures

 • inwestycje w start-upy z przełomową technologią i firmy na wczesnym etapie rozwoju z unikalną własnością intelektualną (IP),
 • wszystkie dziedziny technologii,
 • podmioty w fazie poprodukcyjnej, z potencjałem do szybkiego wzrostu w międzynarodowej skali,
 • inwestycje kapitałowe od 1 do 15 mln USD w kilku rundach,
 • fokus geograficzny: region Europy Środkowo-Wschodniej.

Fundusz pozyskał finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.
Oferta funduszu

Informacja o warunkach inwestycji Inovo Fund

 • inwestycje w start-upy oferujące unikalne rozwiązania technologiczne oraz produkty z potencjałem ekspansji na rynki międzynarodowe,
 • inwestycje kapitałowe od 0,5 do 2 mln EUR,
 • fokus geograficzny: region Europy Środkowo-Wschodniej.

Fundusz pozyskał finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.
Oferta funduszu

Pośrednicy kapitałowi PE

Informacja o warunkach inwestycji V4C Poland Plus Fund

 • inwestycje w podmioty generujące stabilny zysk, posiadające silną pozycję rynkową lub będące liderem rynkowym w swojej branży oraz posiadające potencjał wzrostu organicznego lub poprzez akwizycje,
 • sektory usługowe – usługi: m. in. outsourcingu, medyczne, telekomunikacyjne, usługi okołoprodukcyjne związane z tworzeniem łańcucha wartości,
 • inwestycje kapitałowe od 10 do 25 mln EUR,
 • fokus geograficzny: Polska oraz w inne unijne kraje Europy Środkowej, w szczególności Rumunia oraz kraje Bałtyckie.

Fundusz pozyskał finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.
Oferta funduszu

Informacja o warunkach inwestycji Avallon MBO Fund III

 • inwestycje w wiodące firmy w wybranym segmencie rynku, o sprawdzonym modelu biznesowym i ugruntowanej pozycji,
 • brak zasadniczo preferencji branżowej, ale z uwzględnieniem obszarów: specjalistyczna produkcja, FMCG, nowe technologie, służba zdrowia, IT (SaaS, rozwiązania chmurowe),
 • zakres inwestycji wynosi od 4 do 15 mln EUR i może on być dodatkowo powiększony o finansowanie dłużne lub dodatkowy kapitał ze strony koinwestorów,
 • fokus geograficzny: głównie Polska, ale również kraje członkowskie UE z Europy Środkowo-Wschodniej.

Fundusz pozyskał finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.
Oferta funduszu

OFERTA FINANSOWANIA DUŻYCH PROJEKTÓW

Oferta EBI w ramach InnovFin

Przedsiębiorcy realizujący projekty o znacznej wartości, związane z działalnością badawczo-innowacyjną, którzy poszukują finansowania o wartości powyżej 7,5 mln euro, mogą skorzystać z pożyczek oferowanych w ramach instrumentów InnovFin programu Horyzont 2020. Pożyczki te są oferowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, bez udziału pośredników narodowych.
Informacje szczegółowe

Oferta EBI w ramach EFSI

Europejski Bank Inwestycyjny oferuje także finansowanie dla projektów inwestycyjnych o wartości od 25 mln euro, w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, części Planu Inwestycyjnego dla Europy.
Informacje szczegółowe