Wsparcie dla polskiego biznesu

w okresie COVID-19

Więcej informacji

Aktualności

Gwarancje Kreatywna Europa- COVID-19- od 1 stycznia

Wydłużony okres obowiązywania preferencyjnych warunków gwarancji UE w BGK
Do końca czerwca 2021 r. wydłużono preferencyjne warunki udzielania gwarancji przez BGK w ramach programów ramowych Komisji Europejskiej.

Preferencyjne warunki gwarancji COSME – do 30 czerwca 2021 r. nadal obowiązywać będzie obniżona prowizja za udzielenie gwarancji COSME tj. 0,7% kwoty gwarancji dla kredytów obrotowych. Ponadto wydłużono maksymalny okres gwarancji dla kredytów obrotowych udzielanych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. do 39 miesięcy. W ramach oferty dostępne są również gwarancje na zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych o okresie kredytowania do 8 lat.

Czytaj dalej

Seminarium dla funduszy pożyczkowych ws. IF UE

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE we współpracy z Polskim Związkiem Funduszy Pożyczkowych zaprasza Państwa na seminarium on-line na temat oferty gwarancji pożyczek oraz dokapitalizowania funduszy pożyczkowych w ramach Instrumentów Finansowych UE i Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG) w dniu 11 grudnia br. o godz. 12:00.
EFG jest nowym programem wdrażanym ze składek państw członkowskich UE, w ramach którego oferowane są instrumenty kapitałowe oraz gwarancyjne w celu zwiększenie dostępu przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania. Tym samym program ma za zadanie przeciwdziałać negatywnym skutkom ekonomicznym pandemii COVID-19.

Czytaj dalej

Forum Przedsiębiorczości

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do udziału w Forum Przedsiębiorczości. Forum Przedsiębiorczości to nowa przestrzeń dla dyskusji, w której polscy i zagraniczni przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, menadżerowie oraz eksperci z różnych dziedzin podzielą się swoją wiedzą, poglądami oraz doświadczeniami. Odbędą się rozmowy o startupach, pobudzaniu innowacyjności         i ekspansji zagranicznej polskich firm, dostępie do finansowania zewnętrznego oraz o znaczeniu kompetencji pracowników dla ich rozwoju. Jednym z obszarów dyskusji będzie także strategia działań w obliczu nieoczekiwanych wyzwań, takich jak obecny kryzys pandemiczny.

Czytaj dalej

Seminarium dla branży Faktoringowej WS IF UE

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE we współpracy z Polskim Związkiem Faktorów zaprasza Państwa na seminarium on-line na temat oferty gwarancji faktoringu w ramach Instrumentów Finansowych UE i Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG) w dniu 4 grudnia br. o godz. 12:00.

W szczególności EFG jest nowym programem wdrażanym ze składek państw członkowskich UE, w ramach którego oferowane są instrumenty kapitałowe oraz gwarancyjne w celu zwiększenie dostępu przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania. Tym samym program ma za zadanie przeciwdziałać negatywnym skutkom ekonomicznym pandemii COVID-19.

Czytaj dalej

Instrumenty zwrotne i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w czasach pandemii

W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE (KPK) oraz Organizatorów Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2020 pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 23-24.11.2020.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, Europejski Kongres MŚP jest po raz pierwszy realizowany w formule online. Debaty z udziałem ekspertów i praktyków rynku finansowego – w tym instrumentów zwrotnych UE- odbędą się 23 listopada i 24 listopada w formie streamingu dostępnego na stronie internetowej: https://ekmsp.eu/ i będą dotyczyć kwestii inwestowania w trudnych dla biznesu czasach.

Czytaj dalej