Instrumenty Finansowe UE

na rzecz Covid -19

Więcej informacji

Zapraszamy na wydarzenia

Aktualności

Szkolenie on-line „Regionalne wsparcie przedsiębiorców w programie Horyzont 2020”, 9 lipca 2020 r.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej, pomorski ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zapraszają na szkolenie pt. „Regionalne wsparcie przedsiębiorców w programie Horyzont 2020”, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2020 r. w godzinach 10:00 – 11:45 poprzez platformę ZOOM.
Szkolenie poświęcone będzie możliwościom finansowania dla przedsiębiorców w programie HORYZONT 2020.

Czytaj dalej

Nowa polska umowa w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy

2 lipca 2020 r. ogłoszono nową polską umowę w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy, stanowiącą odpowiedź na kryzys COVID-19. W ramach umowy, Santander Leasing S.A. udostępni około 2,8 miliarda złotych nowych środków na zaspokojenie potrzeb MŚP i przedsiębiorstw typu midcap w zakresie kapitału obrotowego, płynności oraz finansowania inwestycji.

Czytaj dalej

Unijne gwarancje COVID-19 ruszyły w Polsce

CVI Dom Maklerski, jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce, uruchomił preferencyjne finansowanie z 80% gwarancją programu Horyzont 2020. Zrealizowano już pierwszą transakcję w ramach nowej gwarancji InnovFin-COVID.

Czytaj dalej

Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu

Ostatnie miesiące są wyjątkowym czasem próby dla nas wszystkich – zarówno dla polskich banków, przedsiębiorstw, pracodawców, jak i pracowników. W tym trudnym okresie dla polskiej gospodarki dyskusja o znaczeniu i kondycji instytucji finansowych i przedsiębiorstw jest jeszcze bardziej istotna niż wcześniej, dlatego wychodząc naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej we współpracy z organizatorami EKF zapraszamy na wydarzenie EKF online. EKF online jest inicjatywą otwartą i bezpłatną.

Czytaj dalej

Webinarium: Założenia programu ESCALAR – European Scale-up Action for Risk capital

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny serdecznie zapraszają do udziału w webinarium “ Założenia programu ESCALAR – European Scale-up Action for Risk capital″. Webinarium będzie poświęcone omówieniu warunków oraz zasad ubiegania się o inwestycję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, dedykowane zespołom zarządzającym funduszami VC/PE.

Czytaj dalej