Wsparcie dla polskiego biznesu

w okresie COVID-19

Więcej informacji

Aktualności

Dzięki umowie ARP S.A. z EFI przedsiębiorcom łatwiej będzie uzyskać zabezpieczenie pożyczki

9 lipca 2021 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) dotyczącą warunków funkcjonowania gwarancji portfelowej w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG). ARP S.A. jest pierwszą niebankową instytucją finansową, która wdraża na polskim rynku gwarancję portfelową EFG, która pozwoli na liberalizację polityki zabezpieczeń. Gwarancja EFG to element wspierający pozyskanie finansowania w ARP S.A. przez przedsiębiorców.

Czytaj dalej

Forum Finansowania MMŚP “Dostęp przedsiębiorców do kredytu w okresie wychodzenia z pandemii” 8 lipca 2021 r. godz. 10:00

Tegoroczne Forum jest edycją szczególną, tak jak szczególny jest rok 2021 – czas pandemii, ale również rozpoczęcie etapu wychodzenia z wprowadzonych ograniczeń zarówno w życiu społecznym jak i gospodarczym, co skutkuje koniecznością umożliwienia uzyskania nowych instrumentów dla rozwoju gospodarczego. Celem konferencji jest wspólna analiza i zaprezentowanie aktualnej i kompleksowej informacji nt. dostępu przedsiębiorców do kredytu i innych usług finansowych, w tym omówienie nowych uwarunkowań regulacyjnych oraz planowanych instrumentów publicznego wsparcia finansowania zewnętrznego dla biznesu.

Czytaj dalej

Webinarium pn. “InvestEU – supporting research and innovation”

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych jako partner merytoryczny wydarzenia serdecznie zaprasza do udziału w Webinarium pn. „InvestEU – supporting research and innovation”, które odbędzie się 15 czerwca 2021 r. w godz. 10:00 – 12:00, podczas którego zaprezentowane zostaną możliwości wykorzystania instrumentów finansowych oferowanych przez Program InvestEU szczególnie w obszarze badań i innowacji.

Program InvestEU opiera się na sprawdzonym modelu Planu Inwestycyjnego dla Europy i łączy pod jednym dachem Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych i 13 innych instrumentów finansowych UE. Fundusz InvestEU zmobilizuje inwestycje publiczne i prywatne dzięki gwarancji z budżetu UE w wysokości 26,2 mld euro, która wesprze projekty inwestycyjne Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i innych partnerów finansowych, takich jak Bank Gospodarstwa Krajowego.

Czytaj dalej

InvestUE już w Polsce

W dniu 20 maja br. odbyła się konferencja inaugurująca Program InvestEU w Polsce zorganizowana we współpracy z Komisją Europejską, Ministerstwem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Czytaj dalej

Nowe technologie, cyfryzacja i leasing- Konferencja “E-LEASING DAY”!

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych jako partner wydarzenia serdecznie zaprasza na konferencję pt. „e-Leasing Day”, która odbędzie się 25 maja br. w formule on-line. Projekt koordynują i wspierają eksperci należący do Grupy ds. Digitalizacji przy wsparciu Grupy ds. PR, działających przy Związku Polskiego Leasingu. Celem działań tego interdyscyplinarnego zespołu jest zwiększanie konkurencyjności branży leasingowej, poprzez współpracę w zakresie budowania nowoczesnych narzędzi wsparcia oraz automatyzacji kolejnych etapów obsługi transakcji leasingowej.

Czytaj dalej

Europejski Kongres Gospodarczy 2021

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza na najważniejsze wydarzenie gospodarcze poświęcone wymianie poglądów i wiedzy w zakresie kluczowych rozwiązań dla przyszłości polskiej gospodarki, które odbędzie się w dniu 24 – 25 maja od godz. 09:15.

W roku 2021 Europejski Kongres Gospodarczy przyjmuje formułę kilkumiesięcznej kampanii, obejmującej szerokie spektrum tematów gospodarczych i zróżnicowane formy aktywności. Sesje tematyczne są poświęcone nowym kierunkom myślenia o przyszłości Europy oraz konfrontowaniu europejskich problemów rozwojowych z ich globalnym tłem. Kilkanaście debat online o gospodarce odmienionej przez pandemię – o szansach na nowe otwarcie. Tematy aktualne i ważne dla przyszłości biznesu i rynku. Kilkudziesięciu zaproszonych przedsiębiorców i inwestorów, przedstawicieli rządu i ekspertów. To wszystko podczas EEC Online – wydarzenia dostępnego w 100% w Internecie.

Czytaj dalej

Konferencja inaugurująca Program InvestEU w Polsce

W im. Komisji Europejskiej, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej serdecznie zapraszamy na konferencję inaugurującą Program InvestEU w Polsce, która odbędzie się w trybie hybrydowym 20 maja br. o godz. 12:30. Polska jest jednym z liderów pod względem wykorzystania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwesty-cji Strategicznych (EFIS) i będzie uczestniczyć we wdrażaniu jego następcy – Funduszu InvestEU oraz innych instrumentów Programu InvestEU. Program InvestEU ma mobilizować zarówno prywatne, jak również publiczne środki na inwestycje o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. Obejmuje wsparcie zwrotne (m.in. pożyczki, gwarancje czy wykup długoterminowych obligacji) oraz Centrum Doradztwa InvestEU – wsparcie merytoryczne dla potencjalnych promotorów inwestycji. Portal InvestEU – pozwala promotorom projektów na poszukiwanie inwestorów. Finansowe InvestUE może być dobrym uzupełnieniem wsparcia, które zapewnią dotacje UE i środki z Krajowego Planu Odbudowy. Program stanowi również dedykowany mechanizm pomocy zwrotnej dla projektów w regionach objętych zasadami sprawiedliwej transformacji.

Czytaj dalej

InvestEU – wytyczne dot. monitorowania inwestycji na rzecz klimatu i środowiska

W dniu 11 maja 2021r. zgodnie z art. 8 ust. 6 Rozporządzenia 2021/523 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiającego Program InvestEU, Komisja Europejska opublikowała kolejne wytyczne. Tym razem dotyczące monitorowania inwestycji na rzecz klimatu i środowiska. Wytyczne przygotowano w ścisłej współpracy z partnerami wykonawczymi oraz innymi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w Program InvestEU, którzy uczestniczyli w pracach grupy roboczej ds. kontroli zrównoważonego charakteru projektów i monitorowania inwestycji na rzecz klimatu i środowiska. Wytyczne te powinny być stosowane przez partnerów wykonawczych i pośredników finansowych zaangażowanych w realizację Programu InvestEU.

Czytaj dalej