Instrumenty Finansowe UE

na rzecz Covid -19

Więcej informacji

Zapraszamy na wydarzenia

Aktualności

Biznes w Kobiecych Rękach

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej w imieniu Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji programu „Biznes w Kobiecych Rękach” w ramach którego od lat wspieramy kobiety rozpoczynające proces zakładania własnych firm. Inicjatywa skierowana jest do kobiet, które mają pomysł na prowadzenie biznesu i zamierzają założyć własną firmę w trakcie trwania programu. W ramach projektu uczestniczki biorą udział w wartościowych szkoleniach oraz nawiązują relację z doświadczoną mentorką.

Czytaj dalej

Wirtualna konferencja nt. Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego

W środę 21 października br. o godz. 15 Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE oraz Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego zapraszają na konferencję z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina organizowaną pod patronatem i we współpracy z Ministerstwem Finansów, Funduszy i Rozwoju Regionalnego i z Komisją Europejską.

Czytaj dalej

Polska dołączyła do Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego dot. COVID 19

15 października 2020 r. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, zgodnie z którą Polska przystąpiła do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG).

Fundusz został stworzony przez państwa UE i pozwoli Grupie EBI (Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny) na zwiększenie wsparcia dla inwestycji o ok. 200 mld euro. Jego głównym celem jest finansowanie operacji o wysokim profilu ryzyka. Bank skorzysta przy tym z pokrycia ryzyka w ramach gwarancji udzielonych przez państwa członkowskie.
Fundusz będzie mieć określone, indywidualne cele i kryteria kwalifikowalności. Okres inwestycji Funduszu będzie trwać do końca 2021 r. z możliwością przedłużenia. Wsparcie będzie oparte na instrumentach finansowych, które będą wdrażane zgodnie z potrzebami i we współpracy z krajowymi instytucjami finansowymi oraz bankami rozwoju
(np. Bankiem Gospodarstwa Krajowego).

Czytaj dalej

XVII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców: Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec polityki klimatycznej

W dniu 1 października 2020 w Gdańsku odbyło się Posiedzenie Rady Przedsiębiorców, którego gościem był m.in. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej i Związek Banków Polskich.

Podczas wydarzenia można było dowiedzieć się o środkach czekających na przedsiębiorców. Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, Arkadiusz Lewicki przedstawił ofertę Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej dla wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w okresie pandemii koronawirusa.

Czytaj dalej

Wolves Summit

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Bridge – East Capital Sp. z o.o. zaprasza przedsiębiorców i instytucje finansowe na konferencję pt. „Wolves Summit”, która odbędzie się w dn. 6-7 października 2020 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Czytaj dalej

XVII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców: Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec polityki klimatycznej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zaprasza do udziału on-line w XVII Posiedzeniu Rady Przedsiębiorców, które odbędzie się w dniu 1 października br. o godz. 11:00 w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Posiedzenie poświęcone zostanie szansom i wyzwaniom dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw wynikających ze zmian w polityce klimatycznej.

Czytaj dalej

Pierwsza polska umowa w ramach instrumentu finansowego UE Programu LIFE

BNP Paribas Bank Polska oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zawarły umowę gwarancji w ramach Programu LIFE- instrumentu finansowego UE pn. PF4EE, w efekcie której zostanie sfinansowanych ok. 15 tys. projektów związanych z efektywnością energetyczną w Polsce.

24 września 2020 r. BNP Paribas Bank Polska oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zawarły umowę gwarancji w ramach instrumentu PF4EE. W ramach umowy, EBI udzieli gwarancji portfelowej o maksymalnej wartości 71,2 mln PLN, zabezpieczającej finansowanie projektów skutkujących poprawą efektywności energetycznej. Dzięki gwarancji, BNP Paribas Bank Polska udzieli 742 mln PLN finansowania na projekty związane z efektywnością energetyczną. Odbiorcami finansowania będą polscy właściciele domów, mikrogospodarstwa rolne oraz wspólnoty mieszkaniowe. Oczekuje się, że beneficjentami projektu będzie około 15 tys. podmiotów. Gwarancja została przyznana w ramach jednego z programów ramowych UE – Programu LIFE na lata 2014-2020 w zakresie „instrumentu finansowania prywatnego na rzecz efektywności energetycznej” (Private Finance For Energy Efficiency, „PF4EE”), wdrażanego przez EBI na podstawie umowy z Komisją Europejską.

Czytaj dalej