Krajowy Punkt Kontaktowy

ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

wspiera polskie instytucje finansowe

Sprawdź!

Zapraszamy na wydarzenia

Dostęp mikro, małych i średnich przedsiębiorców do kredytu w Polsce

Termin: 3 lipca 2019 r.
Miejsce: Klub Bankowca, ul. Smolna 6 w Warszawie
Organizator: ZBP, KPK IF

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia zaprasza przedstawicieli banków i przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone zagadnieniom związanym z dostępem do kredytu w Polsce, w tym nowym regulacjom, obrotowi bezgotówkowemu, nowoczesnym technologiom oraz publicznemu wsparciu dostępu do kredytu. Zapraszamy również do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK nt. możliwości wsparcia dla finansowania MŚP z programów ramowych UE.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

Środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 25 lipca 2019 r.
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na szkolenie z cyklu „Środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE. Zapraszamy również do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK na stanowisku eksperckim. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

Aktualności

“Akcelerator branżowy sektora urządzeń medycznych”

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza przedsiębiorców na konferencję pt. „Akcelerator branżowy: sektor urządzenia medyczne ”, która odbędzie się w dn. 17-18 czerwca 2019 r. w sali AB w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Pl. Trzech Krzyży w Warszawie.

Czytaj dalej

Horyzonty Bankowości 2019

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Związek Banków Polskich  zaprasza banki spółdzielcze na konferencję pt. „F Horyzonty Bankowości 2019”, która odbędzie się dn. 18 czerwca 2019 rw Novotel Centrum w Warszawie.

Czytaj dalej

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2019

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Eurobusiness – Haller zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców na konferencję pt. „Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2019”, która odbędzie się w dn. 04-05 czerwca 2019 r. w MCK Spodek w Katowicach.

Czytaj dalej

Opłacalność inwestycji we wzornictwo

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców na konferencję pt. „Opłacalność inwestycji we wzornictwo”, która odbędzie się wdn. 11 czerwca 2019 r. w sali im. G. Gęsickiej w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.

Czytaj dalej

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2019

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Związek Banków Polskich  zaprasza banki spółdzielcze na konferencję pt. „Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2019”, która odbędzie się dn. 22 – 23 maja 2019 rw Sangate Hotel Airport w Warszawie.

Czytaj dalej

Dzień z Horyzontem 2020

W dniu 04.04.2019 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja pt. „Dzień z Horyzontem 2020 zorganizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego. Partnerem merytorycznym wydarzenia był Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE i Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej.

Czytaj dalej