Wsparcie dla polskiego biznesu

w okresie COVID-19

Więcej informacji

Aktualności

Europejski Fundusz Gwarancyjny już wkrótce dostępny na polskim rynku!

Ponad 14 miliardów złotych pochodzących z trzynastu instytucji finansowych z Polski trafi jeszcze w tym roku do polskich przedsiębiorców. Szacuje się, że w całym okresie aktywności Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego będą mogli oni skorzystać z finansowania antykryzysowego szacowanego nawet na 20 mld zł.

Kwoty szacowanego wolumenu są adekwatne do składki, jaką Polska zadeklarowała na poczet EFG w wysokości około 1,1 mld EUR. Europejski Fundusz Gwarancyjny został utworzony dobrowolnie i solidarnościowo przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, jako narzędzie walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. Środki zostały powierzone Grupie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na zaoferowanie gwarancji portfelowych oraz palety instrumentów dla funduszy podwyższonego ryzyka w celu poprawy dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania.

Czytaj dalej

Wsparcie dla przedsiębiorców w formie instrumentów finansowych programów ramowych Unii Europejskiej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE serdecznie zapraszają na bezpłatne webinarium, które odbędzie się dnia 29 kwietnia o godz. 11:30 pn. „Wsparcie dla przedsiębiorców w formie instrumentów finansowych programów ramowych Unii Europejskiej”. Webinarium dedykowane jest wszystkim przedsiębiorcom z sektora MŚP. Zagadnienia dotyczące wsparcia Unii Europejskiej dla przedsiębiorców przedstawią eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE.

Czytaj dalej

Instrumenty finansowe Unii Europejskiej dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej

Instrumenty finansowe Unii Europejskiej dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej dnia 22 kwietnia 2021 r., godz. 12.00

W programie m.in.:

  • Instrumenty finansowe UE jedną z form wsparcia przedsiębiorców w okresie pandemii Covid-19
  • Nowe programy i inicjatywy UE w zakresie finansowania zwrotnego dla przedsiębiorców w perspektywie 2021-2027
  • Usługi ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości dla przedsiębiorców
Czytaj dalej

Wydłużony okres obowiązywania preferencyjnych warunków gwarancji UE w BGK.

Preferencyjne warunki gwarancji COSME – do 30 czerwca 2021 r. nadal obowiązywać będzie obniżona prowizja za udzielenie gwarancji COSME tj. 0,7% kwoty gwarancji dla kredytów obrotowych. Ponadto wydłużono maksymalny okres gwarancji dla kredytów obrotowych udzielanych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. do 39 miesięcy. W ramach oferty dostępne są również gwarancje na zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych o okresie kredytowania do 8 lat.

Czytaj dalej

Zaproszenie na Konferencję pod hasłem “Europa. Horyzont możliwości”, 16 kwietnia 2021 roku, godz. 10:00

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pełniące funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego do programu Horyzont Europa, zaprasza na konferencję otwierającą w Polsce nowy unijny Program Ramowy na rzecz Badań i Innowacji.

Wydarzenie pod hasłem „Europa. Horyzont możliwości” odbędzie się 16 kwietnia 2021 r. w formule on-line i jest adresowane zarówno do beneficjentów programów ramowych UE, ale także do nowych uczestników, którzy są zainteresowani udziałem w programie Horyzont Europa.

Czytaj dalej

Zmiany do programów pomocowych związanych z COVID-19

Wraz z wprowadzeniem piątej zmiany do Tymczasowych ram środków pomocy państwa w lutym br. , Komisja Europejska wydłużyła okres stosowania tych zasad udzielania pomocy państwa do końca 2021 roku oraz podwyższyła niektóre pułapy pomocy np.: z 800 tys. EUR  do 1,8 mln EUR w przypadku pomocy udzielanej w oparciu o art. 3.1.

Stosowanie wyższych pułapów nie następuje automatycznie. Państwa członkowskie, zainteresowane wprowadzeniem takich zmian, muszą notyfikować Komisji zmiany obowiązujących programów pomocowych dotyczących udzielania pomocy kryzysowej – zgodnie z poszczególnymi sekcjami Komunikatu.

Czytaj dalej