Wsparcie dla polskiego biznesu

w okresie COVID-19

Więcej informacji

Aktualności

Wydłużony okres obowiązywania preferencyjnych warunków gwarancji UE w BGK.

Preferencyjne warunki gwarancji COSME – do 30 czerwca 2021 r. nadal obowiązywać będzie obniżona prowizja za udzielenie gwarancji COSME tj. 0,7% kwoty gwarancji dla kredytów obrotowych. Ponadto wydłużono maksymalny okres gwarancji dla kredytów obrotowych udzielanych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. do 39 miesięcy. W ramach oferty dostępne są również gwarancje na zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych o okresie kredytowania do 8 lat.

Czytaj dalej

Zaproszenie na Konferencję pod hasłem “Europa. Horyzont możliwości”, 16 kwietnia 2021 roku, godz. 10:00

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pełniące funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego do programu Horyzont Europa, zaprasza na konferencję otwierającą w Polsce nowy unijny Program Ramowy na rzecz Badań i Innowacji.

Wydarzenie pod hasłem „Europa. Horyzont możliwości” odbędzie się 16 kwietnia 2021 r. w formule on-line i jest adresowane zarówno do beneficjentów programów ramowych UE, ale także do nowych uczestników, którzy są zainteresowani udziałem w programie Horyzont Europa.

Czytaj dalej

Zmiany do programów pomocowych związanych z COVID-19

Wraz z wprowadzeniem piątej zmiany do Tymczasowych ram środków pomocy państwa w lutym br. , Komisja Europejska wydłużyła okres stosowania tych zasad udzielania pomocy państwa do końca 2021 roku oraz podwyższyła niektóre pułapy pomocy np.: z 800 tys. EUR  do 1,8 mln EUR w przypadku pomocy udzielanej w oparciu o art. 3.1.

Stosowanie wyższych pułapów nie następuje automatycznie. Państwa członkowskie, zainteresowane wprowadzeniem takich zmian, muszą notyfikować Komisji zmiany obowiązujących programów pomocowych dotyczących udzielania pomocy kryzysowej – zgodnie z poszczególnymi sekcjami Komunikatu.

Czytaj dalej

Rada Europejska i Parlament Europejski zaakceptowały Program InvestEU

Fundusz InvestEU to następca Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, którego celem wsparcie finansowe inwestycji, które sa strategiczne dla rozwoju gospodarczego UE. W ramach programu dostępne będą zwrotne instrumenty finansowe m.in. pożyczki, gwarancje, wykup długoterminowych obligacji.

Wsparcie zwrotne z Funduszu InvestEU może stanowić atrakcyjne uzupełnienie dla finansowania inwestycji w Polsce ubiegających się o wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy, czy Polityki Spójności. Fundusz InvestEU to instrument dostępny dla inwestycji prywatnych, publicznych, jak i tych realizowanych w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Czytaj dalej

Inwestycje kluczem do ożywienia gospodarczego – Polska

W imieniu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) zapraszamy na konferencję „Inwestycje kluczem do ożywienia gospodarczego – Polska” organizowaną wspólnie przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz MRPiT, która odbędzie się 4 marca w godz. 10:00-12:30.

Tematem będą potrzeby inwestycyjne i priorytety dla Polski w czasach pandemii, digitalizacji i zmian klimatycznych. Zostaną również przedstawione wyniki ankiety inwestycyjnej EBI dla Polski.
Wśród prelegentów będą wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek oraz Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Czytaj dalej

Zaproszenie na III Forum Akademicko-Gospodarcze pt. „Współpraca nauki i biznesu w perspektywie wyzwań nowej dekady”, 24.02.2021 godz. 11:00-14:15 oraz 25.02.2021 godz. 10:45-14:15

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze zaprasza przedsiębiorców na III Forum Akademicko-Gospodarcze pt. „Współpraca nauki i biznesu w perspektywie wyzwań nowej dekady”. Wydarzenie odbędzie się w formule zdalnej w dniach 24-25 lutego br. W konferencji, którą honorowym patronatem objęły Ministerstwa Edukacji i Nauki, Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Funduszy i Polityki Regionalnej, będą poruszane poniższe zagadnienia:

Czytaj dalej