cosme_s

COSME – Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020

h2020_s

Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

kreatywna_s

Program Kreatywna Europa dla europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego

easi_s

EaSI – Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

plan_junckera

Plan Junckera – Plan Inwestycyjny dla Europy

life

Program Life

X