Europejski Fundusz Gwarancyjny już wkrótce dostępny na polskim rynku!

Ponad 14 miliardów złotych pochodzących z trzynastu instytucji finansowych z Polski trafi jeszcze w tym roku do polskich przedsiębiorców. Szacuje się, że w całym okresie aktywności Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego będą mogli oni skorzystać z finansowania antykryzysowego szacowanego nawet na 20 mld zł. Kwoty szacowanego wolumenu są adekwatne do składki, jaką Polska zadeklarowała na poczet EFG w wysokości około 1,1 mld EUR. Europejski Fundusz Gwarancyjny został utworzony dobrowolnie i solidarnościowo przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, jako narzędzie walki z ekonomicznymi skutkami...

Instrumenty finansowe Unii Europejskiej dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej

Instrumenty finansowe Unii Europejskiej dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej dnia 22 kwietnia 2021 r., godz. 12.00 W programie m.in.: Instrumenty finansowe UE jedną z form wsparcia przedsiębiorców w okresie pandemii Covid-19 Nowe programy i inicjatywy UE w zakresie finansowania zwrotnego dla przedsiębiorców w perspektywie 2021-2027 Usługi ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości dla przedsiębiorców

Zmiany do programów pomocowych związanych z COVID-19

Wraz z wprowadzeniem piątej zmiany do Tymczasowych ram środków pomocy państwa w lutym br. , Komisja Europejska wydłużyła okres stosowania tych zasad udzielania pomocy państwa do końca 2021 roku oraz podwyższyła niektóre pułapy pomocy np.: z 800 tys. EUR  do 1,8 mln EUR w przypadku pomocy udzielanej w oparciu o art. 3.1. Stosowanie wyższych pułapów nie następuje automatycznie. Państwa członkowskie, zainteresowane wprowadzeniem takich zmian, muszą notyfikować Komisji zmiany obowiązujących programów pomocowych dotyczących udzielania pomocy kryzysowej - zgodnie z poszczególnymi sekcjami Komunikatu.

Piąta zmiana tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19

W dniu 1 lutego 2021 r. została opublikowana piąta zmiana Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Dokument ten określa szczegółowe warunki udzielania wsparcia kryzysowego przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa. Najważniejsza zmiana dotyczy podwyższenia limitu pomocy, jaka może zostać udzielona na podstawie sekcji 3.1. tego Komunikatu. Limit ten, na jedno przedsiębiorstwo, został podwyższony z kwoty 800.000,00 EUR do wysokości 1.800.000, 000 EUR, a zatem...

Seminarium dla funduszy pożyczkowych ws. IF UE

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE we współpracy z Polskim Związkiem Funduszy Pożyczkowych zaprasza Państwa na seminarium on-line na temat oferty gwarancji pożyczek oraz dokapitalizowania funduszy pożyczkowych w ramach Instrumentów Finansowych UE i Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG) w dniu 11 grudnia br. o godz. 12:00. EFG jest nowym programem wdrażanym ze składek państw członkowskich UE, w ramach którego oferowane są instrumenty kapitałowe oraz gwarancyjne w celu zwiększenie dostępu przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania. Tym samym program ma za zadanie...

Forum Przedsiębiorczości

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do udziału w Forum Przedsiębiorczości. Forum Przedsiębiorczości to nowa przestrzeń dla dyskusji, w której polscy i zagraniczni przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, menadżerowie oraz eksperci z różnych dziedzin podzielą się swoją wiedzą, poglądami oraz doświadczeniami. Odbędą się rozmowy o startupach, pobudzaniu innowacyjności         i ekspansji zagranicznej polskich firm, dostępie do finansowania zewnętrznego oraz o znaczeniu kompetencji pracowników dla ich rozwoju. Jednym z obszarów dyskusji będzie...

Seminarium dla branży Faktoringowej WS IF UE

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE we współpracy z Polskim Związkiem Faktorów zaprasza Państwa na seminarium on-line na temat oferty gwarancji faktoringu w ramach Instrumentów Finansowych UE i Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG) w dniu 4 grudnia br. o godz. 12:00. W szczególności EFG jest nowym programem wdrażanym ze składek państw członkowskich UE, w ramach którego oferowane są instrumenty kapitałowe oraz gwarancyjne w celu zwiększenie dostępu przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania. Tym samym program ma za zadanie przeciwdziałać negatywnym skutkom...

Instrumenty zwrotne i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w czasach pandemii

W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE (KPK) oraz Organizatorów Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2020 pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 23-24.11.2020. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, Europejski Kongres MŚP jest po raz pierwszy realizowany w formule online. Debaty z udziałem ekspertów i praktyków rynku finansowego – w tym instrumentów zwrotnych UE- odbędą się 23 listopada i 24 listopada w formie streamingu dostępnego na stronie...

PKO Leasing uruchamia pierwszy na rynku leasing zwrotny płynnościowy w oparciu o COSME C-19

Kolejna polska instytucja finansowa uruchamia finansowanie na rzecz wsparcia firm w związku z problemami wywołanymi koronawirusem. PKO Leasing uruchamia pierwszą na polskim rynku ofertę leasingu zwrotnego płynnościowego. W ramach gwarancji COSME-Covid Spółka przeznaczy 500 mln zł na wsparcie płynności finansowej małych i średnich przedsiębiorstw.

Instrumenty finansowe UE a regionalny rynek poręczeń kredytowych – stan aktualny i perspektywy

10 listopada 2020 r. odbyła się doroczna konferencja branżowa środowiska funduszy poręczeń kredytowych. Spotkanie zorganizowało Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, zaś Krajowy Punktu Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych (KPK) był jego Partnerem. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 przedstawicieli z kilkudziesięciu instytucji finansowych, którzy wysłuchali także prezentacji KPK oraz mogli skorzystać z jego dyżuru eksperckiego.

X