Gwarancje Kreatywna Europa- COVID-19- od 1 stycznia

Wydłużony okres obowiązywania preferencyjnych warunków gwarancji UE w BGK
Do końca czerwca 2021 r. wydłużono preferencyjne warunki udzielania gwarancji przez BGK w ramach programów ramowych Komisji Europejskiej.

Preferencyjne warunki gwarancji COSME – do 30 czerwca 2021 r. nadal obowiązywać będzie obniżona prowizja za udzielenie gwarancji COSME tj. 0,7% kwoty gwarancji dla kredytów obrotowych. Ponadto wydłużono maksymalny okres gwarancji dla kredytów obrotowych udzielanych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. do 39 miesięcy. W ramach oferty dostępne są również gwarancje na zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych o okresie kredytowania do 8 lat.

Czytaj dalej

Seminarium dla funduszy pożyczkowych ws. IF UE

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE we współpracy z Polskim Związkiem Funduszy Pożyczkowych zaprasza Państwa na seminarium on-line na temat oferty gwarancji pożyczek oraz dokapitalizowania funduszy pożyczkowych w ramach Instrumentów Finansowych UE i Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG) w dniu 11 grudnia br. o godz. 12:00.
EFG jest nowym programem wdrażanym ze składek państw członkowskich UE, w ramach którego oferowane są instrumenty kapitałowe oraz gwarancyjne w celu zwiększenie dostępu przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania. Tym samym program ma za zadanie przeciwdziałać negatywnym skutkom ekonomicznym pandemii COVID-19.

Czytaj dalej

Forum Przedsiębiorczości

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do udziału w Forum Przedsiębiorczości. Forum Przedsiębiorczości to nowa przestrzeń dla dyskusji, w której polscy i zagraniczni przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, menadżerowie oraz eksperci z różnych dziedzin podzielą się swoją wiedzą, poglądami oraz doświadczeniami. Odbędą się rozmowy o startupach, pobudzaniu innowacyjności         i ekspansji zagranicznej polskich firm, dostępie do finansowania zewnętrznego oraz o znaczeniu kompetencji pracowników dla ich rozwoju. Jednym z obszarów dyskusji będzie także strategia działań w obliczu nieoczekiwanych wyzwań, takich jak obecny kryzys pandemiczny.

Czytaj dalej

Seminarium dla branży Faktoringowej WS IF UE

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE we współpracy z Polskim Związkiem Faktorów zaprasza Państwa na seminarium on-line na temat oferty gwarancji faktoringu w ramach Instrumentów Finansowych UE i Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG) w dniu 4 grudnia br. o godz. 12:00.

W szczególności EFG jest nowym programem wdrażanym ze składek państw członkowskich UE, w ramach którego oferowane są instrumenty kapitałowe oraz gwarancyjne w celu zwiększenie dostępu przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania. Tym samym program ma za zadanie przeciwdziałać negatywnym skutkom ekonomicznym pandemii COVID-19.

Czytaj dalej

Instrumenty zwrotne i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w czasach pandemii

W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE (KPK) oraz Organizatorów Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2020 pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 23-24.11.2020.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, Europejski Kongres MŚP jest po raz pierwszy realizowany w formule online. Debaty z udziałem ekspertów i praktyków rynku finansowego – w tym instrumentów zwrotnych UE- odbędą się 23 listopada i 24 listopada w formie streamingu dostępnego na stronie internetowej: https://ekmsp.eu/ i będą dotyczyć kwestii inwestowania w trudnych dla biznesu czasach.

Czytaj dalej

Instrumenty finansowe UE a regionalny rynek poręczeń kredytowych – stan aktualny i perspektywy

10 listopada 2020 r. odbyła się doroczna konferencja branżowa środowiska funduszy poręczeń kredytowych. Spotkanie zorganizowało Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, zaś Krajowy Punktu Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych (KPK) był jego Partnerem. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 przedstawicieli z kilkudziesięciu instytucji finansowych, którzy wysłuchali także prezentacji KPK oraz mogli skorzystać z jego dyżuru eksperckiego.

Czytaj dalej

Wirtualna konferencja nt. Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego

W środę 21 października br. o godz. 15 Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE oraz Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego zapraszają na konferencję z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina organizowaną pod patronatem i we współpracy z Ministerstwem Finansów, Funduszy i Rozwoju Regionalnego i z Komisją Europejską.

Czytaj dalej

Polska dołączyła do Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego dot. COVID 19

15 października 2020 r. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, zgodnie z którą Polska przystąpiła do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG).

Fundusz został stworzony przez państwa UE i pozwoli Grupie EBI (Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny) na zwiększenie wsparcia dla inwestycji o ok. 200 mld euro. Jego głównym celem jest finansowanie operacji o wysokim profilu ryzyka. Bank skorzysta przy tym z pokrycia ryzyka w ramach gwarancji udzielonych przez państwa członkowskie.
Fundusz będzie mieć określone, indywidualne cele i kryteria kwalifikowalności. Okres inwestycji Funduszu będzie trwać do końca 2021 r. z możliwością przedłużenia. Wsparcie będzie oparte na instrumentach finansowych, które będą wdrażane zgodnie z potrzebami i we współpracy z krajowymi instytucjami finansowymi oraz bankami rozwoju
(np. Bankiem Gospodarstwa Krajowego).

Czytaj dalej

Instrumenty Finansowe UE na posiedzeniu Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

W dniu 1 października 2020 w Gdańsku odbyło się Posiedzenie Rady Przedsiębiorców, którego gościem był m.in. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej i Związek Banków Polskich.

Podczas wydarzenia można było dowiedzieć się o środkach czekających na przedsiębiorców. Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, Arkadiusz Lewicki przedstawił ofertę Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej dla wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w okresie pandemii koronawirusa.

Czytaj dalej

XVII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców: Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec polityki klimatycznej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zaprasza do udziału on-line w XVII Posiedzeniu Rady Przedsiębiorców, które odbędzie się w dniu 1 października br. o godz. 11:00 w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Posiedzenie poświęcone zostanie szansom i wyzwaniom dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw wynikających ze zmian w polityce klimatycznej.

Czytaj dalej

Unijne gwarancje COVID-19 atrakcyjne także w Polsce

18 września 2020 odbyło się spotkanie banków zainteresowanych udostepnieniem przedsiębiorcom najnowszych płynnościowych gwarancji kredytowych w związku z kryzysem COVID 19. Spotkanie zorganizował Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji finansowych, wdrażających bądź zainteresowanych wdrażaniem unijnych instrumentów finansowych.

Czytaj dalej

Nowe warunki gwarancji programu Kreatywna Europa

29 lipca 2020 r. Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosił nowe warunki instrumentu gwarancyjnego dla sektorów kultury i kreatywnych (CCS GF – Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility), w ramach programu Kreatywna Europa na lata 2014-2020. Zmiany mają na celu dalsze ułatwienia w dostępie przedsiębiorców do finansowania zewnętrznego i są reakcją na kryzys wywołany epidemią COVID-19.

Czytaj dalej

Nowe warunki gwarancji EaSI w reakcji na kryzys COVID-19

24 lipca 2020 r. Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosił nowe warunki instrumentów gwarancyjnych Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych „EaSI”:  gwarancji dla mikrofinansowania oraz gwarancji dla finansowania przedsiębiorstw społecznych. Zmiany mają na celu dalsze ułatwienia w dostępie przedsiębiorców do finansowania zewnętrznego i są reakcją na kryzys wywołany epidemią COVID-19.

Czytaj dalej

Webinarium „Możliwości dla producentów leków w programach i inicjatywach UE”

23 lipca 2020 r. staraniem Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego zorganizowane zostało webinarium „Możliwości dla producentów leków w programach i inicjatywach UE”, z udziałem ekspertów Ministerstwa Zdrowia, KPK ds. Instrumentów Finansowych oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE.

Czytaj dalej

Nowa polska umowa w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy

2 lipca 2020 r. ogłoszono nową polską umowę w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy, stanowiącą odpowiedź na kryzys COVID-19. W ramach umowy, Santander Leasing S.A. udostępni około 2,8 miliarda złotych nowych środków na zaspokojenie potrzeb MŚP i przedsiębiorstw typu midcap w zakresie kapitału obrotowego, płynności oraz finansowania inwestycji.

Czytaj dalej

Unijne gwarancje COVID-19 ruszyły w Polsce

CVI Dom Maklerski, jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce, uruchomił preferencyjne finansowanie z 80% gwarancją programu Horyzont 2020. Zrealizowano już pierwszą transakcję w ramach nowej gwarancji InnovFin-COVID.

Czytaj dalej

Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu

Ostatnie miesiące są wyjątkowym czasem próby dla nas wszystkich – zarówno dla polskich banków, przedsiębiorstw, pracodawców, jak i pracowników. W tym trudnym okresie dla polskiej gospodarki dyskusja o znaczeniu i kondycji instytucji finansowych i przedsiębiorstw jest jeszcze bardziej istotna niż wcześniej, dlatego wychodząc naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej we współpracy z organizatorami EKF zapraszamy na wydarzenie EKF online. EKF online jest inicjatywą otwartą i bezpłatną.

Czytaj dalej

Webinarium: Założenia programu ESCALAR – European Scale-up Action for Risk capital

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny serdecznie zapraszają do udziału w webinarium “ Założenia programu ESCALAR – European Scale-up Action for Risk capital″. Webinarium będzie poświęcone omówieniu warunków oraz zasad ubiegania się o inwestycję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, dedykowane zespołom zarządzającym funduszami VC/PE.

Czytaj dalej

Webinarium: Instrumenty finansowe UE dla sektora  urządzeń medycznych w okresie COVID-19

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Europejski Bank Inwestycyjny serdecznie zapraszają do udziału w webinarium “Instrumenty finansowe UE dla sektora  sektora urządzeń medycznych w okresie COVID-19”. Webinarium będzie poświęcone instrumentom wsparcia dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw i odbędzie się 10 czerwca 2020 w godz. 12:00-15:00.

Czytaj dalej

Webinarium: Instrumenty finansowe UE dla sektora  farmaceutycznego w okresie COVID-19

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Europejski Bank Inwestycyjny serdecznie zapraszają do udziału w webinarium “Instrumenty finansowe UE dla sektora  farmaceutycznego w okresie COVID-19”. Webinarium będzie poświęcone instrumentom wsparcia dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw i odbędzie się 5 czerwca 2020 w godz. 12:00-15:00.

Czytaj dalej

Europejski Fundusz Gwarancyjny coraz bliżej

Rada Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego zatwierdziła strukturę i zasady funkcjonowania Europejskieego Funduszu Gwarancyjnego, stanowiącego odpowiedź na kryzys wywołany epidemią COVID-19.

Planowany budżet Funduszu w wysokości 25 mld EUR ma zapewnić finansowanie płynnościowe dla europejskich MŚP. Szacuje się, że dzięki nowej inicjatywie do przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii trafi nawet 200 mld EUR.

Czytaj dalej

Plan odbudowy gospodarki Europy po COVID-19.

Szanowni Państwo, informuję, że 27 maja 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła kompleksowy plan odbudowy gospodarki unijnej po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19, wraz z budżetem sięgającym prawie 2 bln euro i programem prac ws. jego wdrożenia. W Planie uwzględniono zarówno instrumenty dotacyjne, jak i zwrotne, w tym ważną rolę instytucji finansowych. W ramach instrumentów finansowych UE zaproponowano poważne nakłady zarówno w dotychczasowych jak i szereg nowych instrumentów.

Czytaj dalej

Gwarancje UE dla przedsiębiorców leasingowych w okresie COVID-19

30 kwietnia 2020 r. miało miejsce zdalne szkolenie dla przedsiębiorstw leasingowych, zainteresowanych tematyką instrumentów finansowych programów UE. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Ministrem Rozwoju przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Związek Polskiego Leasingu

Czytaj dalej

Zaproszenie na konferencję ws. Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego

W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE (KPK) oraz Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), we współpracy z Ministrem Rozwoju, Ministrem Finansów oraz Komisją Europejską, pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów RP Pani Jadwigi Emilewicz zapraszamy na konferencję nt. Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG) – najnowszej inicjatywy Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego  tworzonej ws. wsparcia przedsiębiorców w okresie COVID-19.

Czytaj dalej

COVID-19: E-warsztaty KPK dla rynku leasingowego

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Związek Polskiego Leasingu serdecznie zapraszają do udziału w webinarium „COVID-19:
E-warsztaty KPK dla rynku leasingowego”, które odbędzie się 30 kwietnia br. w godz. 11.00-13.00 (wykład i sesja Q&A), z możliwością umawiania indywidualnych sesji szkoleniowych z naszymi ekspertami po tym warsztacie.

Czytaj dalej

Łatwiejszy dostęp do finansowania obrotowego w reakcji na epidemię COVID-19

Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosił nowe warunki instrumentów gwarancyjnych COSME oraz InnovFin SMEG, stanowiące reakcję na zwiększone zapotrzebowanie europejskich przedsiębiorców na finansowanie zwrotne. Zmiany obejmują m.in. podwyższenie gwarancji zabezpieczających finansowanie obrotowe udzielane przedsiębiorcom z 50 do 80%, jak również umożliwienie instytucjom finansowym biorącym udział w programach UE wprowadzenia bardziej elastycznych warunków finansowania.

Czytaj dalej

Spotkanie KPK z Radą Przedsiębiorczości ws. wsparcia wz. COVID-19

9 kwietnia br. Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, uczestniczył, jako gość, w posiedzeniu Rady Przedsiębiorczości poświęconej wsparciu dla przedsiębiorców ze strony sektora finansowego, podczas którego zaprezentował dostępne instrumenty finansowe UE w czasie trudnego okresu epidemii COVID-19.

Czytaj dalej

Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny (Grupa EBI) uruchamiają środki finansowe w wysokości 8 miliardów euro dla 100 000 małych i średnich przedsiębiorstw

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem europejskich przedsiębiorców na finansowanie zwrotne  wynikającym ze skutków epidemii COVID-19, Komisja Europejska uruchomiła 1 miliard euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który posłuży jako gwarancja dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), należącego do grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Czytaj dalej

Konferencja Minister Rozwoju z instytucjami finansowymi dotycząca działań antykryzysowych COVID 19- w tym instrumentów finansowych UE

26 marca w Związku Banków Polskich odbyło się wideospotkanie Jadwigi Emilewicz, Minister Rozwoju z prezesami banków komercyjnych, spółdzielczych, Banku Gospodarstwa Krajowego, przedsiębiorstw leasingowych i Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE ws. działań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym epidemii COVID 19.

Czytaj dalej

Instrumenty Finansowe UE w Pakiecie UE ws. COVID-19

19 marca 2020 r. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy ZBP (KPK), we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Komisją Europejską, zorganizował wideokonferencję nt. działań wspierających przedsiębiorców w okresie epidemii COVID 19. W spotkaniu udział wzięło ponad 50 polskich instytucji finansowych, już współpracujących lub zainteresowanych współpracą, z europejskimi bankami rozwoju. Oprócz tego w spotkaniu wzięło udział Ministerstwo Finansów.

Czytaj dalej

Instrumenty finansowe programów UE i Planu Inwestycyjnego dla Europy w walce z epidemią

W związku z epidemią COVID-19, Europejski Bank Inwestycyjny ułatwia finansowanie dla przedsiębiorstw i instytucji z sektora opieki zdrowotnej. Bank wprowadził uproszczony dostęp do pożyczek dla pilnych projektów dotyczących infrastruktury i zakupów wyposażenia. Środki mogą zostać uruchomione w ramach już zawartych porozumień ramowych, bądź aktualnie wdrażanych projektów.

Czytaj dalej

Wsparcie dla europejskiej gospodarki ze strony Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Zgodnie z komunikatem ogłoszonym 16 marca 2020 r, Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego planuje uruchomienie pakietu wsparcia, stanowiącego odpowiedź na wyzwania gospodarcze związane z epidemią COVID-19. Łączna wartość finansowania, które zostanie uruchomione w związku z działaniami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, ma sięgnąć 40 mld EUR.

Czytaj dalej

80% bezpłatne gwarancje unijne (i inne) wsparciem dla biznesu w czasie COVID 19

Szanowni Państwo

Epidemia COVID-19 oraz wywołane nią zakłócenia gospodarcze odbijają się na kondycji finansowej wielu firm. W licznych przypadkach oznacza to pogorszenie dostępu do finansowania zewnętrznego, spadek popytu na produkty bądź usługi,  spadek wskaźników zyskowności i pogorszenie ratingu kredytowego. Z drugiej strony, przedsiębiorcy masowo zgłaszają zwiększony popyt na finansowanie o charakterze obrotowym, pozwalające przetrwać okres kryzysu w oczekiwaniu na przywrócenie funkcjonowania rynków.

Czytaj dalej