Zapraszamy do Transmisji

Konferencja pt.: „Wdrożenie programu InvestEU w Polsce – Wsparcie dla inwestycji w zieloną, cyfrową i zrównoważoną gospodarkę”
Warszawa, 24 października 2022 r., godz. 11.00-15.00

.

 

Pobierz Agendę

 


 

InvestEU Roadshow: wsparcie dla inwestycji w zieloną, cyfrową i zrównoważoną transformację!

24 października br. w Warszawie odbyła się konferencja promująca jeden z najnowszych i największych programów Unii Europejskiej: InvestEU.

W nowej perspektywie będzie to główny program unijny operujący instrumentami zwrotnymi dla biznesu. I co najważniejsze: to pierwszy, realnie już dostępny w Polsce program nowej perspektywy UE.

InvestEU składa się z trzech komponentów: Funduszu InvestEU, Centrum Doradztwa InvestEU oraz portalu InvestEU. Zapewniając gwarancje budżetowe UE w wysokości 26,2 mld euro na wsparcie operacji finansowych i inwestycyjnych, program InvestEU przyciągnie finansowanie publiczne i prywatne, mające na celu zmobilizowanie co najmniej 372 mld euro dodatkowych inwestycji do 2027 r.. Fundusz InvestEU jest następcą Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Polska będzie korzystać z doświadczenia zebranego podczas wdrażania tego planu gdyż osiągnęła na tle innych krajów UE bardzo dobry wynik w jego wykorzystaniu.

Fundusz InvestEU zapewni wsparcie podmiotom, które mają siedzibę w kraju UE lub w innym kwalifikującym się kraju. O środki z funduszu będą mogły ubiegać się spółki prywatne z sektora MŚP, spółki o średniej kapitalizacji, duże przedsiębiorstwa, jak również podmioty z sektora publicznego i realizujące projekty w formule PPP – partnerstwa publiczno-prywatnego.
Program InvestEU jest programem sześcioletnim i w perspektywie długoterminowej będzie skupiał się na czterech obszarach, które odzwierciedlają kluczowe priorytety polityki UE:

  • zrównoważony rozwój infrastruktury
  • rozwój badań, innowacji i cyfryzacji
  • wsparcie działalności MŚP
  • inwestycje społeczne.

Istotne jest, że około 2/3 finansowania powinno wesprzeć zrównoważony rozwój infrastruktury i co najmniej 30% wszystkich inwestycji zostanie przeznaczonych na łagodzenie zmian klimatycznych i projekty adaptacyjne, wspierające zieloną transformację Europy.

Fot. KPK

Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem rynku. Kilkuset przedsiębiorców, i finansistów krajowych i zagranicznych wzięło udział stacjonarnie oraz zdalnie w wydarzeniu. Retransmisja jest ciągle dostępna.

Fot. KPK
Fot. KPK

Wydarzeniu towarzyszyły liczne wystąpienia i komentarze liderów instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrożenie Programu w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej.

Fot. KPK

Wice-prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, odpowiedzialna za operacje w ramach InvestEU w Europie, prof. Teresa Czerwińska powiedziała: „InvestEU to kluczowy program KE, EIF i naszego banku, w ramach którego Grupa EBI uruchamia bardzo potrzebne finansowanie na wsparcie przedsiębiorstw, innowacji, infrastruktury i środowiska w całej Europie. Łącząc fundusze publiczne z naszą wiedzą fachową i zdolnością do ponoszenia ryzyka, możemy skutecznie zmobilizować finansowanie inwestycji na dużą skalę, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Wierzymy, że InvestEU będzie w tym trudnym czasie motorem napędowym gospodarki UE i wesprze transformację energetyczną, dynamiczny rozwój cyfryzacji i zielone projekty infrastrukturalne zarówno w Polsce jak i w Europie.”

Fot. KPK

„Celem wydarzenia jest promocja Programu InvestEU, w realizację którego Polska aktywnie się angażuje. Liczymy na to, że dzięki wsparciu z Programu, w tym przede wszystkim finansowania z Funduszu InvestEU, uda się polskim firmom i samorządom zrealizować projekty, które przyczynią się do stworzenia gospodarki opartej na nowych technologiach i rozwiązaniach przyjaznych dla środowiska. Wierzymy, że polskie podmioty gospodarcze będą bardzo aktywnie i skutecznie działać, wykorzystując doświadczenia, jakie zdobyły w ubieganiu się o wsparcie z środków oferowanych przez poprzednika Programu InvestEU – Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Liczymy na kontynuację dobrej współpracy z Grupą EBI i KE w tym zakresie” – powiedział Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Żalek.

Fot. KPK

Z kolei Wiceminister Finansów Piotr Patkowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że InvestEU ma promować instrumenty zwrotne i niejako kontynuować reformę Planu Junckera, przerwaną pandemią. Instrumenty finansowe powinny pozwolić zrealizować dużo większą liczbę projektów i wielokrotnie wykorzystać środki publiczne. Instrumenty te pozwolą także na podejmowanie większego ryzyka przez sektory komercyjne, np. bankowy. Ważne także aby tu zapewniano stymulację i kooperację, a nie wypieranie instrumentów prywatnych. W obecnych czasach bardzo ważnym celem programu powinno być wsparcie transformacji energetycznej, która będzie dotyczyła tak sektora publicznego, jak i prywatnego. Tu także pojawia się olbrzymie pole do współpracy z instytucjami finansowymi. W Polsce ważnym wsparciem dla wszystkich w ramach InvestEU będzie EBI, BGK i KPK ds. Instrumentów Finansowych UE z którymi zachęcam rynek do współpracy.

Fot. KPK

Wice-przewodnicząca Komisji Europejskiej, Margrethe Vestager powiedziała: „Cyfrowe i zielone przemiany są tak skuteczne, jak ludzie, którzy je przeprowadzają. Mamy więc jeden pilny priorytet: rozwijanie umiejętności. Dzięki specjalnemu obszarowi poświęconemu „inwestycjom społecznym i umiejętnościom” InvestEU zapewni wszystkim możliwości zdobycia umiejętności i czerpania korzyści z transformacji cyfrowej. Czy to w Polsce, czy gdziekolwiek indziej w Europie, takie inwestycje są bardzo potrzebne.”

Fot. KPK

Prezes Zarządu BGK, Beata Daszyńska-Muzyczka powiedziała: „Program InvestEU wpisuje się w misję BGK jaką jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. BGK podejmuje ciągłe działania, aby w najlepszym stopniu odpowiadać na potrzeby rynkowe w sytuacji dynamicznych zmian. Wdrażamy wiele programów krajowych i unijnych stanowiących kompleksową odpowiedź na aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze. Aby zapewnić sukces Programu InvestEU, musimy działać szybko i zdecydowanie. Zależy nam, aby nasze produkty ze wsparciem gwarancyjnym Komisji Europejskiej mogły zostać wykorzystane do wsparcia polskich przedsiębiorców jak najszybciej.”

Fot. KPK

Alain Godard, Dyrektor Naczelny Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, powiedział:
„W tym trudnym czasie, gdy Europa stoi przed kluczowymi wyzwaniami, program InvestEU, wspierany przez Komisję Europejską, będzie sprzyjał rozwojowi polskiej i europejskiej gospodarki. Cieszę się, że Europejski Fundusz Inwestycyjny – część Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego – wdroży ten program i że europejskie firmy będą mogły korzystać z tego wsparcia”.

Fot. KPK

„Nowy Program z naszego punktu widzenia to przede wszystkim obiecujące wsparcie dla polskiego sektora MSP. Program operuje bogatą gamą instrumentów finansowych dla tej grupy docelowej. Instrumenty te doskonale sprawdziły się w poprzedniej perspektywie, a nawet ostatnio w czasie pandemii. Ze strony ministra właściwego ds. gospodarki wsparcia informacyjno-szkoleniowego dla polskich kandydatów do programu oraz dla zainteresowanych przedsiębiorców będzie udzielał KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, który współpracuje w tym zakresie od lat z rynkiem finansowym – powiedział w im. Ministra Rozwoju i Technologii- Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wojciech Paluch.

Fot. KPK

„Z naszych badań wynika, że polski rynek finansowy ocenia instrumenty zaoferowane w ramach Programu InvestEU jako atrakcyjne wsparcie rozwoju oferty finansowej dla biznesu, szczególnie dla MŚP. Ponad połowa badanych zadeklarowała zainteresowanie współpracą w ramach Programu na rzecz swoich klientów. W okresie postępującego kryzysu ekonomicznego i rosnących wymogów kredytowych, rośnie szczególnie znaczenie gwarancji ułatwiających przedsiębiorcom dostęp do finansowania zewnętrznego. Pierwsze polskie wnioski już trafiły do instytucji unijnych, a następne są w przygotowaniu. KPK wspiera polski rynek w dostępie do InvestEU we współpracy z instytucjami unijnymi i krajowymi” – zachęcał Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

 

Prezentacje do pobrania (wg instytucji- alfabetycznie):

 

 

X