Kredyt dla przedsiębiorców sektorów kreatywnych i kultury – bardziej dostępny!

Kredyt dla przedsiębiorców sektorów kreatywnych i kultury – bardziej dostępny!

Sanowni Państwo,
Komisja Europejska oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny, obsługujący operacyjnie instrument finansowy Programu Kreatywna Europa, ogłosił właśnie rozszerzenie zakresu działalności, kwalifikujących się do wsparcia w ramach tego instrumentu. Decyzja ta oznacza zwiększenie dostępności preferencyjnych kredytów dla większej liczby przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych, również z Polski.

Na podstawie umowy z Komisją Europejską, Europejski Fundusz Inwestycyjny udziela gwarancji dla finansowania przedsiębiorców realizujących projekty z tzw. sektorów kultury i kreatywnych (SKK). Zakres SKK definiowany jest wg kodów NACE (równorzędnych z kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności). Dzięki gwarancji EFI, banki biorące udział w programie są w stanie udzielać kredytów na preferencyjnych warunkach – np. redukując wymogi dotyczące okresu działania przedsiębiorstwa, wymagając niższego zabezpieczenia, bądź obniżając oprocentowanie.

W Polsce tzw. gwarancję kreatywną wdraża Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wespół z bankami komercyjnymi. BGK zawarł umowę regwarancyjną z EFI i udziela gwarancji portfelowych bankom finansującym przedsiębiorców. Oferta preferencyjnych kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z SKK jest dostępna w: Alior Banku, PKO Banku Polskim, BOŚ Banku SGB-Banku, Banku Polskiej Spółdzielczości oraz wybranych bankach spółdzielczych. Pełna lista na www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl 

Wrześniowa zmiana zasad instrumentu finansowego programu Kreatywna Europa umożliwi skorzystanie z finansowania nowym grupom przedsiębiorców. Uwzględniono przede wszystkim działalność uzupełniającą, wspierającą i poboczną dla sektorów kultury i kreatywnych. Pełna lista kodów PKD uprawniających do skorzystania z preferencyjnych kredytów jest dostępna pod tym adresem.

W razie dodatkowych pytań lub zainteresowania instrumentami finansowymi prosimy o kontakt: programy@zbp.pl