Rozporządzenie ustanawiające Program InvestEU

Dnia 24 marca br. zostało opublikowane Rozporządzenie ustanawiające Program Invest EU. Treść rozporządzenia dostępna jest po tym linkiem.