Dane kontaktowe

KPK IF PUE

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
Związek Banków Polskich:
WWW: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl
E-mail: programy@zbp.pl
Tel.: +48 22 696 64 95

Zapraszamy do współpracy:

  • przedsiębiorców,
  • instytucje finansowe,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • przedstawicieli administracji,
  • dziennikarzy,
  • wszystkich zainteresowanych instrumentami finansowymi programów UE