Dane kontaktowe

KPK IF PUE

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
ul. Solec 101/ lok. 6
00-382 Warszawa
e-mail: PROGRAMY@kpkUE.gov.pl
tel.: +48 22 696 64 95
www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Uwaga: konsultacje indywidualne w siedzibie KPK są możliwe wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Zapraszamy do współpracy:

  • przedsiębiorców,
  • instytucje finansowe,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • przedstawicieli administracji,
  • dziennikarzy,
  • wszystkich zainteresowanych instrumentami finansowymi programów UE.