Dane kontaktowe

KPK IF PUE

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
Związek Banków Polskich:
WWW: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl
E-mail: PROGRAMY@kpkUE.gov.pl
Tel.: +48 22 696 64 95

Zapraszamy do współpracy:

  • przedsiębiorców,
  • instytucje finansowe,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • przedstawicieli administracji,
  • dziennikarzy,
  • wszystkich zainteresowanych instrumentami finansowymi programów UE

 

Działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej jest finansowana ze środków Budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw” przez Ministra właściwego do spraw gospodarki
przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.