Forum Finansowania MMŚP “Dostęp przedsiębiorców do kredytu w okresie wychodzenia z pandemii” 8 lipca 2021 r. godz. 10:00

 

Zapraszamy na retransmisję

 

Do pobrania:

 

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Kliknij aby przejść do:
Ankieta nt. Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców

 

Tegoroczne Forum jest edycją szczególną, tak jak szczególny jest rok 2021 – czas pandemii, ale również rozpoczęcie etapu wychodzenia z wprowadzonych ograniczeń zarówno w życiu społecznym jak i gospodarczym, co skutkuje koniecznością umożliwienia uzyskania nowych instrumentów dla rozwoju gospodarczego. Celem konferencji jest wspólna analiza i zaprezentowanie aktualnej i kompleksowej informacji nt. dostępu przedsiębiorców do kredytu i innych usług finansowych, w tym omówienie nowych uwarunkowań regulacyjnych oraz planowanych instrumentów publicznego wsparcia finansowania zewnętrznego dla biznesu.

Podczas forum przedstawimy najnowsze raporty o stanie rynku kredytowego oraz umożliwimy uzyskanie indywidualnych konsultacji z ekspertami instytucji finansowych i publicznych. Spotkanie będzie zarówno okazją do poznania oferty finansowej oraz najnowszych programów wsparcia jak i dyskusji oraz wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju finansowania MŚP.

Do udziału w Forum zaprosiliśmy banki, instytucje okołobankowe, organizacje przedsiębiorców oraz kluczowe instytucje publiczne dla rynku finansowego z obszaru MŚP. Liczymy, że konferencja zgromadzi wielu uczestników rynku, w tym także innowatorów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji otoczenia biznesu i pro biznesowych środków masowego przekazu.

Udział w charakterze prelegentów potwierdzili już pierwsi prezesi banków, organizacji przedsiębiorców, ośrodków badawczych, kierownictw kluczowych dla biznesu resortów i agencji rządowych.

Podczas spotkania przedstawione zostaną bloki tematyczne z zakresu m.in.:

  • Dostęp do kredytu u schyłku pandemii
  • Klimat regulacyjny a dostęp do kredytu w erze odbudowy
  • Jak wesprzeć dostęp usług finansowych po pandemii?

Dyżur Ekspertów

W ramach Forum Finansowania MMŚP 8 lipca w godz. 15:00- 17:00 serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych programów UE, w celu indywidualnych konsultacji dotyczących instrumentów finansowych UE oraz z przedstawicielami Biura Informacji Kredytowej.

Dane dostępowe do ekspertów znajdują się pod poniższymi linkami:

Informujemy, że w ramach tego dyżuru administratorem danych osobowych jest Związek Banków Polskich.

Szczegółowe informacje pod poniższym linkiem- w punkcie dotyczącym wydarzeń organizowanych przez KPK ds. IF PUE

Uprzejmie informujemy, że w danym pokoju może przebywać jedna osoba korzystająca z konsultacji oprócz eksperta KPK/BIK, a pozostałe oczekują w kolejce w poczekalni. Czas oczekiwania jest uzależniony od ilości chętnych na indywidulane konsultacje. Rekomendujemy sprawdzenie, czy w pozostałych pokojach czas oczekiwania jest krótszy. W razie pojawienia się pytań prosimy o kontakt pod adresem: programy@zbp.pl

 


 

Kliknij tutaj aby pobrać Program Forum w formacie PDF.

 


 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny