Spotkanie nt. instrumentu finansowego programu Kreatywna Europa

15 września 2016 r. w Warszawie miało miejsce spotkanie przedstawicieli instytucji finansowych oraz organizacji z sektorów kultury i kreatywnych, poświęcone możliwościom współpracy w ramach instrumentu finansowego programu Kreatywna Europa. Celem spotkania było przedstawienie instytucjom finansowym – potencjalnym Narodowym Pośrednikom Finansowym Gwarancji dla Sektorów Kultury i Kreatywnych – charakterystyki oraz przedsiębiorstw i projektów z tych sektorów. Spotkanie zostało zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Creative Europe Desk Polska, we współpracy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spotkanie otworzyli: Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, oraz Maciej Dydo, Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Następnie Małgorzata Kiełkiewicz, Dyrektor Creative Europe Desk Polska, przedstawiła wprowadzenie do programu Kreatywna Europa, omawiając wsparcie dostępne w komponentach Kultura oraz MEDIA.

Oferta współpracy dla instytucji finansowych w programie Kreatywna Europa, obejmująca  Instrument Gwarancyjny dla Sektorów Kultury i Kreatywnych oraz wsparcie doradcze dla instytucji finansowych, były tematem prezentacji Michała Gorzelaka, Szefa Obszaru Finansowania Dłużnego w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Kolejne prezentacje dotyczyły specyfiki sektorów kultury i kreatywnych oraz charakterystyki realizowanych w tych sektorach projektów, ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne. Ogólne informacje o sektorach przedstawiła Anna Ceynowa, Główny Specjalista w Departamencie Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Karol Wosiński, Główny Specjalista w Agencji Rozwoju Przemysłu, przedstawił akcelerator gier wideo jako przykład projektu z zakresu CCS. Tomasz Dąbrowski, Head of Film Commission Poland omówił sektor audiowizualny w Europie i w Polsce.

Spotkanie zakończyła dyskusja i indywidualne konsultacje stron.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy spotkania, od lewej:
Michał Gorzelak, Szef Obszaru Finansowania Dłużnego, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
Anna Ceynowa, Główny Specjalista, Departament Mecenatu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Maciej Dydo, Dyrektor, Departament Mecenatu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Arkadiusz Lewicki, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
Małgorzata Kiełkiewicz, Dyrektor, Creative Europe Desk Polska,
Tomasz Dąbrowski, Head of Film Commission Poland,
Karol Wosiński, Główny Specjalista, Agencja Rozwoju Przemysłu.

Więcej o programie Kreatywna Europa