Celem Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych (European Investment Project Portal, EIPP) jest łączenie promotorów projektów inwestycyjnych z potencjalnymi inwestorami. Portal umożliwia prezentację międzynarodowym inwestorom projektów, dla których poszukiwane jest finansowanie. Jest przeznaczony dla podmiotów z obszaru UE, planujących projekty inwestycyjne o wartości powyżej 1 mln euro (przed rokiem 2017 limit wynosił 10 mln euro). Ma także ułatwiać dostęp do usług doradczych związanych z projektami inwestycyjnymi.

Link: Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych

Zasady korzystania z Portalu dla promotorów projektów inwestycyjnych: informacje i pomoc techniczna

X