European Fund for Strategic Investment

Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (European Fund for Strategic Investment, EFSI) został powołany przez Komisję Europejską i jest zarządzany przez Europejski Bank Inwestycyjny. Pierwotny budżet funduszu to 16 mld euro w postaci gwarancji Komisji Europejskiej oraz 5 mld euro ze środków Grupy EBI. Przy zakładanym średnim mnożniku wynoszącym 15, powinno to pozwolić na uruchomienie inwestycji o wartości 315 mld euro. Swój wkład – bezpośrednio lub za pośrednictwem krajowych banków rozwoju – wnoszą również państwa członkowskie.

Wsparcie projektów inwestycyjnych w ramach Funduszu jest realizowane według zasad Grupy EBI, stosowanych także w przypadku instrumentów finansowych programów ramowych UE. W ramach tzw. Infrastructure & Innovation window dostępne są pożyczki i inne formy finansowania udzielanego przez EBI, wspierające projekty o wartości od 25 mln euro (przy czym EBI finansuje do 50% wartości projektu). W okresie od rozpoczęcia naborów w ramach EFSI (kwiecień 2015 r.) do grudnia 2015 r., EBI zatwierdził 42 projekty o łącznej wartości 25 mld euro, angażując 5,5 mld środków Funduszu w postaci gwarancji UE. Z kolei w ramach SME & mid-cap window, Europejski Fundusz Inwestycyjny (należący do Grupy EBI) uruchamia instrumenty gwarancyjne i kapitałowe, wspierające dostęp do finansowania dla przedsiębiorstw do 500 zatrudnionych. Finansowanie udzielane jest przez pośredników finansowych, korzystających z gwarancji portfelowych, sekurytyzacji lub finansowania kapitałowego. W roku 2015 EFI zatwierdził 66 umów, w ramach których zaangażowanie środków EFSI w wysokości 1,5 mld euro wygeneruje ponad 21 mld inwestycji w przedsiębiorstwach.
Link: Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych.

W roku 2015 środki EFSI zostały wykorzystane do wsparcia instrumentów gwarancyjnych programów UE COSMEHoryzont 2020 na lata 2014-2020 – w których, ze względu na znaczny popyt, istniało zagrożenie wyczerpania dostępnych budżetów. W ramach EFSI planowane jest ponadto uruchomienie nowych instrumentów finansowych, wspierających dostęp do finansowania dla przedsiębiorstw i projektów o niższym poziomie ryzyka, niż ma to miejsce w programach ramowych UE. Więcej o instrumentach finansowych programów UE: opis instrumentów finansowych.