Investment Plan for Europe (the Juncker Plan)

W listopadzie 2014 r. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ogłosił “Plan inwestycyjny dla Europy” – inicjatywę stanowiącą odpowiedź na aktualne problemy gospodarcze Unii Europejskiej, tzn. niskie tempo wzrostu gospodarczego, wysokie bezrobocie (szczególnie wśród osób młodych) oraz niepewne perspektywy dotyczące długoterminowego wzrostu i poprawy konkurencyjności. Plan ma za zadanie pobudzenie inwestycji, czego skutkiem ma być tworzenie miejsc pracy oraz podstaw dla dynamicznego wzrostu gospodarczego oraz poprawy konkurencyjności w długim okresie.

Cele te są realizowane poprzez:

  • utworzenie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, który dzięki zaangażowaniu środków publicznych ma umożliwić uruchomienie inwestycji o wartości co najmniej 315 mld EUR w latach 2015-2017,
  • zapewnienie wsparcia doradczego i pomocy technicznej dla projektów inwestycyjnych, m.in. dzięki powołaniu Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego oraz Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych,
  • poprawę otoczenia regulacyjnego dla inwestycji, w tym zwiększenie przejrzystości i jakości regulacji, eliminację barier utrudniających realizację przedsięwzięć inwestycyjnych oraz reformy strukturalne na poziomie państw członkowskich.