Bank Pekao SA udzieli w Polsce wsparcia z Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG)

Bank Pekao jako jedyny bank komercyjny w Polsce otrzymał gwarancję kredytową Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego umożliwiającą udzielanie kredytów oraz ich refinansowanie na wyjątkowo korzystnych warunkach. Dzięki temu udzieli w tym roku preferencyjnego finansowania inwestycyjnego i obrotowego na kwotę prawie 5 mld zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Bank Pekao S.A. jest jedynym bankiem komercyjnym w Polsce, który oferuje bezpłatną gwarancję kredytową Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (PFG) pozwalającą na udzielanie przedsiębiorcom nowego finansowania oraz refinansowania kredytów (w tym kredytów z innych banków) na nadzwyczaj atrakcyjnych warunkach. Nowa gwarancja pozwala na zabezpieczenie 70% kapitału i odsetek, obniżenie marży kredytowej oraz nie wymaga dostępnego limitu pomocy de minimis, co w przypadku przedsiębiorców, którzy wykorzystali limit tej pomocy, stanowi korzystną alternatywę dla innych gwarancji kredytowych.

PFG to inicjatywa uruchomiona w celu zmniejszenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla europejskiej gospodarki. Aktualna umowa gwarancji to największa w historii umowa Banku Pekao z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym i równocześnie jedna z większych umów gwarancji bezpośredniej w Europie w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Podpisana umowa gwarancji pozwala na zaciąganie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa kredytów w rachunku bieżącym, pożyczek, kredytów obrotowych (odnawialnych i nieodnawialnych) oraz kredytów inwestycyjnych. Maksymalna wartość finansowania zabezpieczonego gwarancją PFG dostępnego dla pojedynczego przedsiębiorcy w Banku Pekao wynosi 2,57 mln euro (ok. 11,7 mln zł), a maksymalny okres kredytowania to 10 lat. Nowością w systemie instrumentów gwarancyjnych Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego jest możliwość zastosowania gwarancji PFG również przy refinansowaniu kredytów przenoszonych do Banku Pekao z innych banków. Gwarancja PFG umożliwi przedsiębiorcom skorzystanie z bardziej atrakcyjnych warunków spłaty dla już zaciągniętych zobowiązań, co stanowi dodatkową zaletę tej gwarancji.

Paneuropejski Fundusz Gwarancyjny to kolejny duży projekt, w ramach którego Bank Pekao współpracuje z EFI w celu zaoferowania polskim przedsiębiorcom korzystnych warunków finansowania. Nową gwarancją PFG chcemy w 2022 roku objąć portfel kredytów o wartości aż 4,7 mld zł, co według naszych szacunków pozwoli na udzielenie preferencyjnego finansowania dla ok. 15 tys. przedsiębiorców. Dzięki nowej gwarancji nasi klienci będą mogli skorzystać nie tylko z niższej marży kredytowej, ale również bezpłatnego zabezpieczenia kredytu. Aktualna umowa umacnia pozycję Banku Pekao jako lidera wśród instytucji komercyjnych w wykorzystaniu na polskim rynku unijnych instrumentów finansowych – powiedziała Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

Projekt gwarancji prowadzony w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego to niejedyna forma wsparcia finansowania przedsiębiorstw oferowana w ostatnim czasie przez Bank Pekao. Bank podpisał z EFI również nową umowę gwarancji portfelowych w ramach tzw. programu EaSI – Programu Komisji Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych. Dzięki gwarancji EaSI bank może bezpłatnie zabezpieczać kredyty w rachunku bieżącym i pożyczki oraz udzielać preferencyjnego finansowania mikroprzedsiębiorcom, tj. firmom o zatrudnieniu nieprzekraczającym 9 osób, które ze względu na krótki okres działalności czy też brak wymaganych zabezpieczeń, mogłyby mieć trudności w pozyskaniu finansowania wspierającego rozwój ich działalności.

Nowa gwarancja EaSI to kontynuacja oferty dostępnej w Banku Pekao od 2018 roku. Dzięki gwarancji obejmującej nawet do 90% udzielonego finansowania jesteśmy w stanie oferować preferencyjne kredyty i pożyczki dla najmniejszych przedsiębiorstw, posiadających ograniczone możliwości w pozyskaniu finansowania, np. ze względu na krótki okres prowadzenia działalności czy brak zabezpieczeń rzeczowych. Dla tych właśnie firm przygotowaliśmy preferencyjne kredyty obrotowe i pożyczki zabezpieczone gwarancją EaSI do wysokości 117 tys. zł. W ramach umowy EaSI mamy do dyspozycji blisko 250 mln zł, co pozwoli uzyskać środki na rozwój dla ok. 5 tys. naszych klientów. Oferta będzie dostępna do końca III kwartału 2023 roku lub do wyczerpania środków – powiedziała Dominika Byrska, Dyrektor Biura Produktów i Procesów Kredytowych w Banku Pekao S.A.

Oferta zabezpieczenia kredytów powstała przy wsparciu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. PFG jest strukturalnie i prawnie nowym rodzajem funduszu w UE i szczególnie na początku jego uruchamiania pojawiło się szereg wyzwań dla instytucji komercyjnych, jak chociażby właściwe zdefiniowanie ram pomocy publicznej. Misją Krajowego Punktu Kontaktowego jest wspieranie polskich instytucji finansowych w dostępie do programów zarządzanych centralnie przez KE lub Grupę EBI. Dlatego jako KPK wspieramy także starania Banku Pekao – polskiego pioniera wśród banków komercyjnych w tym ważnym programie i chętnie będziemy współpracować z bankiem we wdrażaniu i promoc nowej oferty na rzecz polskich przedsiębiorców – powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK.

Więcej informacji na stronie:

www.pekao.com.pl/male-i-srednie-firmy/Oferta-unijna/Kredyt-z-gwarancja-EFI-PFG.html

X