Zaproszenie na Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców (MMŚP) 2023

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE, Związek Banków Polskich oraz Rada Związku Banków Polskich ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców,  zapraszają na coroczne Forum tym razem pod hasłem: Zdynamizować rozwój! Finansowanie i obsługa Mikro, Małej i Średniej Przedsiębiorczości w czasach rewolucji”

Tegoroczne Forum jest edycją szczególną, tak jak szczególny jest okres – to nie tylko jeszcze czas konfliktu wschodniego, destabilizacji wywołanej wysoką inflacją i galopującymi cenami energii, ale i obiecujący czas uruchamiania nowych funduszy unijnych, które od 2004 r. regularnie stymulują i wspierają dynamikę rozwoju w Polsce – także w sektorze MŚP oraz zalew nowych rewolucyjnych regulacji gospodarczych – w tym dotyczących relacji wierzyciel-dłużnik oraz zrównoważonego rozwoju.

Celem tegorocznej edycji Forum będzie wspólna analiza i zaprezentowanie informacji nt. dostępu przedsiębiorców do kredytu i innych usług finansowych, w tym omówienie nowych uwarunkowań regulacyjnych oraz planowanych instrumentów publicznego wsparcia finansowania zewnętrznego dla biznesu. Podczas forum przedstawimy najnowsze raporty o stanie rynku kredytowego oraz umożliwimy uzyskanie indywidualnych konsultacji z ekspertami instytucji finansowych i publicznych.

Spotkanie będzie okazją zarówno do poznania oferty finansowej, najnowszych programów wsparcia jak i dyskusji oraz wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju finansowania MŚP. Do udziału w Forum zaprosiliśmy banki, instytucje okołobankowe, organizacje przedsiębiorców oraz kluczowe instytucje publiczne dla rynku finansowego z obszaru MŚP.

Liczymy, że konferencja zgromadzi wielu uczestników rynku, w tym także innowatorów, przedstawicieli organizacji otoczenia biznesu i pro biznesowych środków masowego przekazu.

Udział w charakterze prelegentów potwierdzili już pierwsi prezesi banków, organizacji przedsiębiorców, ośrodków badawczych, kierownictw kluczowych dla biznesu resortów i agencji rządowych.

Dyskusja na temat finansowania i obsługi przedsiębiorców odbędzie się w ramach czterech bloków tematycznych dotyczących:

  • stanu dostępu do kredytu i obsługi bankowej dla biznesu
  • otoczenia regulacyjnego biznesu
  • technologii w służbie współpracy banku z przedsiębiorcą
  • programów i instytucji wspierających dostęp przedsiębiorców do usług finansowych

Szczególnie zachęcamy do udziału szczególnie w bloku IV gdzie wystąpi przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE

 

Udział: bezpłatny; liczba miejsc ograniczona; udział wyłącznie za potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez organizatora

Konferencja odbędzie się w języku polskim oraz angielskim.

Po zakończeniu Forum MMŚP zapraszamy na część wieczorną – Galę XV-lecia Liderów Instrumentów Finansowych UE w Polsce.

 

X