Podsumowanie Instrumentów Finansowych UE w Polsce. Stan wykorzystania i perspektywy na przyszłość. Najlepsze praktyki i przykłady sukcesów

 

Konferencja Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej we współpracy z Komisją Europejską, Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem wydarzenia było podsumowanie dotychczasowych działań i podziękowanie najlepszym instytucjom finansowym, które podjęły się niełatwej misji krajowego wdrożenia centralnych instrumentów zwrotnych Unii Europejskiej. W efekcie ponad 130 tysięcy polskich przedsiębiorców uzyskało już prawie 25 mld zł preferencyjnego finansowania od 200 instytucji finansowych.

W konferencji wzięły udział instytucje finansowe, regulatorzy, instytucje wsparcia rynku komercyjnego, beneficjenci i przedstawiciele organizacji beneficjentów oraz prasa.

W czasie konferencji odbyła się uroczysta Gala, podczas której zostały także wyróżnione najlepsze instytucje finansowe rynku instrumentów finansowych Unii Europejskiej w Polsce. Nagrody mają na celu także promocję liderów oraz zachęcenie polskich instytucji finansowych do sięgania po nowe programy UE.

 

Przyznano 5 Nagród Głównych oraz 10 Nagród Sektorowych.

 • Nagrody Główne – w kategoriach programowych:
 1. Najlepsza Krajowa Instytucja Prorozwojowa – Bank Gospodarstwa Krajowego
 2. Najlepszy Krajowy Pośrednik Finansowy UE – PKO Leasing S.A.
 3. Najlepszy Sub-Pośrednik Finansowy UE – ALIOR Bank S.A.
 4. Najlepsza Instytucja Współpracująca – Santander Bank Polska S.A.
 5. Najlepsza Instytucja Wspierająca Projekty Efektywności Energetycznej – BNP Paribas Polska S.A.
 • Nagrody Sektorowe – według rodzaju instytucji finansowej:
 1. Najlepszy Bank Publiczny – Bank Gospodarstwa Krajowego
 2. Najlepszy Bank Komercyjny – Bank Pekao S.A.
 3. Najlepszy Bank Spółdzielczy – Bank Spółdzielczy – Wschowa
 4. Najlepszy Bank Zrzeszający Bankowość Spółdzielczą – SGB-Bank S.A.
 5. Najlepsze Przedsiębiorstwo Leasingowe – PKO Leasing S.A.
 6. Najlepszy Fundusz Pożyczkowy – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 7. Najlepszy Fundusz Poręczeń Kredytowych – FPK Polfund S.A.
 8. Najlepszy Dom Maklerski i Fundusz Private Debt – CVI Dom Maklerski Sp. z o.o.
 9. Najlepszy Fundusz Podwyższonego Ryzyka – Market One Capital
 10. Najlepszy Organizator Sekurytyzacji – Grupa Banku Millenium

 

 

X