Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przedstawia polskie wersje językowe dokumentacji konkursowej dla kandydatów na pośredników instrumentów finansowych programów UE.

COSME Loan Guarantee Facility:

Horizon 2020 InnovFin SME Guarantee:

EaSI Guarantee Financial Instrument:

Kolejne dokumenty – w przygotowaniu.

Tłumaczenia nie stanowią oficjalnych dokumentów Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego ani Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Podstawowym materiałem źródłowym dla kandydatów na Pośredników Finansowych są dokumenty opublikowane przez EFI w języku angielskim. W razie rozbieżności wiążąca jest treść oryginalnych dokumentów opublikowanych na stronie www.eif.org.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych dokumentów.

Tłumaczenie sfinansowano ze środków Ministra Rozwoju w ramach programów wieloletnich: „Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2008-2014” oraz „Udział Polski w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021”.

X