Formularz rejestracji na webinarium Oferta sekurytyzacji w ramach EFG – 18 listopada 2021 r.