„Strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do roku 2030”
24 czerwca 2019 r., godz. 11.30
Klub Bankowca, ul. Smolna 6 w Warszawie

X