Konferencja
„Dostęp mikro, małych i średnich przedsiębiorców do kredytu w Polsce.
Ocena stanu obecnego i perspektyw”

3 lipca 2019 r., godz. 10.00
Klub Bankowca, ul. Smolna 6 w Warszawie


X