Gospodarcze Otwarcie Roku 2016

Konferencja Krajowej Izby Gospodarczej

20 stycznia 2016 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej odbyła się konferencja Gospodarcze Otwarcie Roku. Partnerem wydarzenia był Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, poświęcone ogólnej kondycji polskiej gospodarki w 2015 r. Następnie głos zabrał Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego omawiając wyzwania dla polskiej polityki pieniężnej w 2016 roku.

   
Radosław Domagalski-Łabędzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju,
Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego.


Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.
[zdjęcie: KIG]


W panelu dyskusyjnym poświęconym wyzwaniom dla polskiej gospodarki wziął udział m.in. dr Mieczysław Groszek, Wiceprezes Zwiazku Banków Polskich.

W trakcie konferencji działał ekspercki punkt informacyjny Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Materiały i informacje dotyczące preferencyjnego finansowania z programów ramowych UE cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników.

Podczas konferencji zaprezentowano także najnowszy raport Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) pt. The Role of Technology and Innovation in Inclusive and Sustainable Industrial Development. Konferencję zakończyło wręczenie nagród w II edycji Konkursu Polska Cyfrowa 2020+.


Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
Radosław Domagalski-Łabędzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju,
Tomasz Zjawiony, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Pełna relacja z konferencji na stronie KIG

Dodaj komentarz

X