Ministerstwo Rozwoju uruchamia punkt kontaktowy dla przedsiębiorców

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło realizację projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji”. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, przez umożliwienie realizacji wielu procedur drogą elektroniczną oraz uproszczenie formalności. Projekt ma także za zadanie usprawnienie działań związanych z uznawaniem kwalifikacji w ramach zawodów i działalności regulowanych.

W ramach projektu wdrażanych jest m.in. 100 nowych e-procedur oraz 300 opisów czynności i poradników dla przedsiębiorców, w zakresie zakładania i prowadzenia biznesu, powiększając tym samym dostępną już bazę. Wiele udogodnień już dziś można znaleźć na portalu biznes.gov.pl, który staje się przyjaznym interfejsem administracji w kontaktach z biznesem. Z usług portalu, jak i centrum pomocy, już dziś korzysta wiele firm. Celem Ministerstwa Rozwoju jest zachęcenie co najmniej 60% z aktywnych 1,8 mln przedsiębiorców do korzystania z powyższych rozwiązań.

W projekcie uruchomiane jest również centrum przedsiębiorcy oraz prowadzone są cykle szkoleń dopasowane do potrzeb użytkowników. Portal biznes.gov.pl jest ściśle powiązany z funkcjonującym systemem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa,ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu “Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej”, finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 61 milionów złotych, z czego ponad 51 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich.

Dodaj komentarz

X