Agenda spotkania Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich


6 kwietnia 2017 r. , Wrocławski Park Technologiczny (budynek DELTA ul. Duńska 9, Wrocław)

 • 11:00 – 11:30 – Rejestracja
 • 11:30 – 12:30 – Oferta ogólnopolskiego Programu Inteligentny Rozwój w zakresie wszystkich etapów realizacji innowacyjnych inwestycji:
  • o start up’y,
  • o działalność badawczo-rozwojowa,
  • o przygotowanie do wdrożenia,
  • o inwestycje produktowe,
  • o działania powdrożeniowe.
 • 12:30 – 12:45 – Oferta dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego
 • 13:00 – 14:30 – Indywidualne konsultacje z ekspertami z instytucji przyznających wsparcie (m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego, PFR Ventures, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej).

Dodaj komentarz

X