Gospodarcze Otwarcie Roku 2018. Instrumenty kapitałowe dla MŚP

21 lutego 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja Gospodarcze Otwarcie Roku, której jednym z partnerów był Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Wydarzenie to poświęcone było przede wszystkim tematyce profesjonalizacji polskiego rynku Venture Capital.

Wystąpienie Pani Jadwigi Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Podczas konferencji zaprezentowano założenia i efekty nowych programów akceleracji i transferu technologii oraz wskazania możliwości pozyskiwania finansowania inwestycji dla przedsiębiorstw dysponujących dużym potencjałem innowacyjności.
Konferencję otworzył Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Następnie Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii omówiła działania Rządu na rzecz MŚP, w tym podkreśliła szczególną wagę wprowadzanych uproszczeń dla przedsiębiorców. Wskazała na istotę aktywnego wsparcia potencjału innowacyjnych podmiotów. Jednym z rozwiązań są tu inwestycje kapitałowe dokonywane przez podmioty realizujące inwestycje wysokiego ryzyka, w obszarze których dla mobilizacji kapitału prywatnego niezbędne są zachęty np. w postaci inwestycji ze środków publicznych.

Ponadto w ramach wystąpień wprowadzających głos zabrała Jadwiga Lesisz, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która przedstawiła instrumenty PARP w obecnej perspektywie finansowej.

W kolejnym bloku Aleksander Nawrat, Zastępca Dyrektora NCBR oraz Maciej Ćwikiewicz, Prezes PFR Ventures podjęli dyskusję na temat pojawiających się możliwości finansowania innowacji wskazując na nowe instrumenty wsparcia jakie pojawiają się na polskim rynku.
Następnym punktem programu był panel „Rynek VC w Polsce – nowy rok, nowe projekty, nowe wyzwania: profesjonalizacja polskich VC”. Panel prowadziła Anna Hejka, Prezes, Heyka Capital Markets Group a panelistami byli: Marcin Kowalik, Partner Zarządzający, Black Pearls VC, Adam Kruszewski, CEO, phase2micro, Aleksander Nawrat, Zastępca Dyrektora NCBiR, Marek Ulman, koordynator Obszaru Instrumentów Kapitałowych, KPK IF PUE oraz Aleksander Szalecki, Partner Zarządzający, Hyperion Alfa. Przedstawiciele rynku VC zwracali uwagę na istniejące problemy rejestracyjne dotyczące alternatywnych spółek inwestycyjnych i zarządzających nimi przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wskazywali również na brak programów publicznych wspierających zdobywanie doświadczeń przez osoby zarządzające z Polski, zwracając uwagę na bardzo krótkie doświadczenia inwestycyjne w obszarze inwestycji kapitałowych na wczesnych etapach rozwoju przedsiębiorstw. Podkreślono również istotną rolę interwencji publicznej na tym rynku, bez której nie byłoby szans na dynamiczny rozwój tego segmentu rynku VC, co jest niezwykle ważne do budowania innowacyjnej gospodarki.

Panel ekspercki pt. “Rynek VC w Polsce – nowy rok, nowe projekty, nowe wyzwania”

W kolejnej części konferencji miały miejsce prezentacje mechanizmów wsparcia innowacji, które przedstawili:

  • Program Scale Up – Anna Brussa, Dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów, PARP,
  • Akcelerator MIT Enterprise Forum Poland, Anna Trojanowska, Kierownik Działu Innowacji w Dept. Innowacji i Rozwoju Biznesu, PGNiG,
  • Sieć Otwartych Innowacji, Bartosz Sokoliński, Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji, ARP SA,
  • Otwarte Innowacje FIZ, Tomasz Sobkowicz, Analityk Inwestycyjny, PFR Ventures.

Następnie przedstawiono osiągnięcia realizowanych projektów badawczo-rozwojowych dzięki instrumentom wsparcia takim, jak BRIdge Alfa.
Konferencję zakończył panel pt. Let’s talk– co VC sądzą o programach NCBiR i Pfr Ventures, który był moderowany przez Michała Żółtowskiego z kancelarii prawnej Destrier, a panelistami byli: Arkadiusz Piechocki, SpeedUp Venture Capital Group, Piotr Smoleń, Data Ventures, Aleksander Szalecki, Hyperion Alfa, Dawid Wesołowski, EVIG ALFA Spółka z o.o.

Uczestnicy konferencji

Więcej informacji, w tym prezentacje znajdą Państwo na stronie WWW Organizatora.

Dodaj komentarz

X